Temat numeru

Naczynia przodujące

Jie Deng, MD
Joshua Copel, MD

Maternal-Fetal Medicine fellow, Department of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut

Professor, Department of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut

U pacjentek z grupy dużego ryzyka wykorzystanie ultrasonografii do prenatalnego rozpoznania tej anomalii może pozwolić na rozwiązanie ciąży przez cięcie cesarskie i uniknięcie pęknięcia naczyń płodu.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

  • Ultrasonografia przezpochowowa z użyciem kolorowego dopplera jest dokładną metodą prenatalnego wykrywania naczyń przodujących w przypadku ciąży dużego ryzyka.
  • Identyfikacja miejsca przyczepu pępowiny w przezbrzusznym badaniu ultrasonograficznym z użyciem kolorowego dopplera jest właściwa w przypadku wszystkich ciąż pojedynczych.

Opis przypadku

U trzydziestotrzyletniej pacjentki po zapłodnieniu in vitro wykonano rutynowe badanie ultrasonograficzne w celu oceny anatomii płodu w 18 tygodniu ciąży. W tylnej części dolnego segmentu macicy stwierdzono dodatkowy płat łożyska, natomiast główna część łożyska była umiejscowiona od przodu. W badaniu przezbrzusznym nie udało się zidentyfikować naczyń łączących i dlatego wykonano badanie przezpochwowe. Uwidoczniono wówczas naczynia łączące z płodową falą tętna, krzyżujące wewnętrzne ujście szyjki macicy (ryc. 1). Pacjentka została przyjęta do szpitala w 30 tygodniu ciąży i otrzymała dwa kursy glikokortykosteroidów w celu przyspieszenia dojrzewania płuc płodu, a następnie w 35 tygodniu ciąży wykonano u niej niepowikłane cięcie cesarskie. Po wydobyciu łożyska stwierdzono błoniasty przyczep pępowiny z naczyniami biegnącymi wzdłuż błon (ryc. 2).Naczynia przodujące są postacią błoniastego przyczepu pępowiny, w której naczynia pępowinowe biegną w obrębie błon płodowych w dolnym segmencie macicy i krzyżują się z szyjką macicy.1 Naczynia te są narażone na pęknięcie, kiedy nastąpi samoistne lub wywołane pęknięcie błon płodowych, co może być przyczyną ostrego krwotoku i zgonu płodu.

Etiologia

Warunkiem powstania anomalii w postaci naczyń przodujących jest obecność błoniastego przyczepu pępowiny. Naczynia przodujące można podzielić na dwa główne typy. Typ I to jednopłatowe łożysko z błoniastym przyczepem pępowiny w pobliżu szyjki macicy lub przykrywającym szyjkę macicy. Typ II to dodatkowy płat łożyska z naczyniami łączącymi, które krzyżują szyjkę macicy.2

Nie wiadomo, dlaczego w początkowym okresie ciąży niektóre łożyska zagnieżdżają się w dolnym segmencie macicy zamiast w jej dnie. Wysunięto przypuszczenie, że w miarę rozwoju ciąży łożysko wzrasta preferencyjnie w kierunku lepiej unaczynionego dna...

Czynniki ryzyka

Częstość występowania naczyń przodujących wynosi w przybliżeniu 1:1200-1:5000 porodów, ale jest znacznie większa w przypadku ciąż uzyskanych dzięki stosowaniu metod wspomaganego rozrodu, ponieważ w takich ciążach częstość występowania naczyń przod...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozpoznanie

Przed upowszechnieniem ultrasonografii przezpochwowej naczynia przodujące rozpoznawano najczęściej wtedy, kiedy pęknięciu błon płodowych towarzyszyło krwawienie z pochwy w połączeniu z niedotlenieniem [...]

Rozpoznanie w trakcie porodu i wykrywanie hemoglobiny płodowej

Jeżeli ciąża jest powikłana naczyniami przodującymi, w momencie samoistnego pęknięcia lub nacięcia błon płodowych może dojść do pęknięcia tych naczyń. Objętość [...]

Postępowanie w przypadku naczyń przodujących

Nie przeprowadzono dużych prospektywnych badań dotyczących postępowania w przypadku naczyń przodujących, a przeprowadzenie randomizowanej kontrolowanej próby klinicznej byłoby trudne. Jeżeli naczynia [...]

Podsumowanie

Ocena miejsca przyczepu pępowiny u wszystkich pacjentek i przesiewowe wykrywanie naczyń przodujących u pacjentek z czynnikami ryzyka podczas wykonywania badań ultrasonograficznych [...]
Do góry