Identyfikacja nosicielek mutacji i poradnictwo dla kobiet z mutacjami genów BRCA

Gillian Hsieh, MD1
Lee-May Chen, MD2

1Fellow, Gynecologic Oncology, University of California, San Francisco

2John A. Kerner Distinguished Professor in Gynecologic Oncology, Division Director of Gynecologic Oncology, University of California, San Francisco

Kobiety z mutacjami genów BRCA stoją w obliczu trudnych decyzji, ale mają wybór.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

  • Poradnictwo i badania genetyczne należy oferować wszystkim kobietom chorym na raka jajnika, jajowodu lub otrzewnej, a także kobietom z rakiem piersi i silnie obciążającym wywiadem rodzinnym.
  • Podczas rozmów z młodymi kobietami z mutacją genu BRCA lekarze powinni inicjować dyskusję dotyczącą ich planów reprodukcyjnych.

Rozpoznanie raka zostanie ustalone w ciągu całego życia u co ósmej kobiety, a rozpoznanie raka jajnika – u jednej na 72 kobiety.1 Od czasu odkrycia, odpowiednio w 1990 i 1994 roku, genów supresji nowotworów BRCA1BRCA2 wykazano skłonność nosicieli mutacji tych genów do występowania raka piersi, jajnika, trzustki i prostaty, a także czerniaka. Niżej przedstawiamy oparte na dowodach naukowych zalecenia dotyczące identyfikacji nosicielek mutacji i poradnictwa u kobiet z mutacjami genów BRCA.

Poznano ponad 2000 wariantów mutacji genów BRCA1BRCA2, wiążących się ze zróżnicowanym ryzykiem. Penetracja mutacji genów BRCA różni się w zależności od konkretnej mutacji, ale łączne ryzyko raka piersi i raka jajnika wynosi w przybliżeniu odpowiednio 65-85% i 39-46% u nosicielek mutacji genu BRCA1 oraz 45-85% i 10-27% u nosicielek mutacji genu BRCA2.2 Dostępne piśmiennictwo może zawyżać to ryzyko, ponieważ jest ono typowo szacowane na podstawie danych uzyskanych w bardzo wyselekcjonowanych rodzinach lub grupach etnicznych. Od 3 do 20% mutacji wykrywanych podczas pełnego sekwencjonowania stanowią warianty o nieustalonym znaczeniu klinicznym (VUS – variants of unknown significance). W grupach mniejszości etnicznych w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza wśród Afroamerykanek, częstość występowania VUS jest zwiększona, co stwarza problemy podczas poradnictwa i planowania leczenia.3

Poradnictwo genetyczne

Zgodnie z ustawą o przystępnej cenowo opiece medycznej (Affordable Care Act) poradnictwo i diagnostyka genetyczna w kierunku mutacji genów BRCA muszą być finansowane jako świadczenia prewencyjne u osób z grupy dużego ryzyka z wywiadem rodzinnym raka piersi, jajnika, jajowodu lub otrzewnej. Kierowanie do licencjonowanych specjalistów poradnictwa genetycznego nie tylko zwiększa przestrzeganie ogólnokrajowych wytycznych, ale również, co jeszcze ważniejsze, umożliwia lepszą ocenę wywiadów rodzinnych i zwiększa implikacje negatywnego wyniku badania.4

Poradnictwo i badania genetyczne należy oferować wszystkim kobietom z rakiem jajnika, jajowodu lub otrzewnej, a także kobietom z rakiem piersi i silnie obciążającym wywiadem rodzinnymi (tabela). National Comprehensive Cancer Network (NCCN) propon...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Badania przesiewowe i wykrywanie nowotworów

Kobietom, u których zostanie wykryta szkodliwa mutacja genu BRCA, należy zapewnić fachowe poradnictwo dotyczące badań przesiewowych w kierunku nowotworów oraz ich [...]

Resekcja jajowodów i jajników

Akceptowanym standardem postępowania u nosicielek mutacji genów BRCA jest wykonywanie zmniejszającej ryzyko operacji wycięcia jajowodów i jajników (RRSO – risk-reducing salpingo-oophorectomy) [...]

Inne możliwości postępowania

U kobiet, które nie zgodziły się na chirurgiczną redukcję ryzyka lub chcą ją opóźnić, inną możliwością jest chemioprofilaktyka, która może zapewnić [...]

Zachowanie płodności

Podczas rozmów z młodymi kobietami należy inicjować dyskusję na temat ich planów reprodukcyjnych. U nosicielek mutacji genów BRCA może dochodzić do [...]

Działania niepożądane RRSO

Mimo że RRSO zmniejsza ryzyko raka u nosicielek mutacji genów BRCA, chirurgiczna menopauza wiąże się z istotną chorobowością, zwłaszcza u młodszych [...]

Podsumowanie

Identyfikacja nosicielek mutacji i poradnictwo u kobiet z mutacjami genów BRCA są skomplikowane i wymagają szczegółowej wiedzy dotyczącej zarówno obecnych zaleceń [...]
Do góry