Nowości

Nowości w praktyce

Zasiłek przedurodzeniowy poprawia urodzeniowe wyniki ciąży

Wbadaniu przeprowadzonym wśród kobiet o małych dochodach, które otrzymywały zasiłek przedurodzeniowy w kanadyjskiej prowincji Manitoba, stwierdzono, że to unikatowe świadczenie – oferowane bez żadnych dodatkowych warunków i ograniczeń – wiązało się z poprawą urodzeniowych wyników ciąży. Wyniki tego badania, które przeprowadzili Brownell i wsp., zostały opublikowane w czerwcu 2016 roku w czasopiśmie „Pediatrics”.

Autorzy porównali wyniki dzieci urodzonych przez matki o małych dochodach otrzymujące wsparcie finansowe z pomocy społecznej, które dostały również świadczenie prenatalne w celu poprawy zdrowia dziecka (HBPB – Healthy Baby Prenatal Benefit) lub nie otrzymały tego świadczenia. Grupa 14 591 uczestniczek badania, podobnie jak wszystkie ciężarne objęte powszechnym systemem opieki zdrowotnej w Kanadzie, była również objęta bezpłatną opieką prenatalną. Świadczenia w ramach HBPB, wynoszące do 81,41 dolara kanadyjskiego miesięcznie, były oferowane wraz z broszurami na temat znaczenia właściwego odżywiania się w okresie prenatalnym oraz informacjami o karmieniu piersią i zdrowym rozwoju dziecka. Pacjentki otrzymujące świadczenie mogły jednak przeznaczyć te pieniądze na dowolny cel.

Do góry