Wytyczne acog

Nietrzymanie moczu u kobiet

John O.L. Delancey, MD

Norman F. Miller Professor of Gynecology, Director, Pelvic Floor Research and Group Director, Fellowship in Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery at University of Michigan Medical School, Ann Arbor. Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma Contemporary OB/GYN

Podsumowanie wytycznych

Committee on Practice Bulletins – Gynecology, ACOG Practice Bulletin No. 155: Urniary incontinence in women (zastępuje Bulletin No. 63, czerwiec 2005)


Nietrzymanie moczu, czyli niezamierzone wyciekanie moczu, jest spowodowane przez różnorodne czynniki i może być przyczyną szeregu objawów ze strony dróg moczowych mogących wpływać na dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny kobiety, a czasami narzucających istotne ograniczenia stylu życia. Określenie etiologii nietrzymania moczu u każdej kobiety oraz opracowanie indywidualizowanego planu leczenia jest niezbędne w celu poprawy jakości życia. Celem tego wspólnego opracowania American College of Obstetricians and Gynecologists i American Urogynecologic Society jest dokonanie przeglądu obecnych poglądów na temat nietrzymania moczu oraz przedstawienie wytycznych dotyczących rozpoznawania i postępowania, które są zgodne z najlepszymi dostępnymi dowodami z badań naukowych.

Wykorzystano za zgodą. Prawo autorskie posiada American College of Obstetricians and Gynecologists

Komentarz

Practice Bulletin nr 155 „Nietrzymanie moczu u kobiet”, opublikowany ostatnio przez American College of Obstetricians and Gynecologists, jest dobrze napisanym opracowaniem, w którym przedstawiono oparte na solidnych podstawach naukowych, praktyczne poglądy na temat współczesnych zasad oceny i postępowania w przypadku nietrzymania moczu.1

Komitet przedstawił użyteczną klasyfikację wysiłkowego nietrzymania moczu i nietrzymania moczu z powodu parcia naglącego, ale również odpowiednio omówił inne rozpoznania, takie jak uchyłek cewki moczowej, moczowód ektopowy oraz choroby neurologiczne. Autorzy słusznie doceniają dużą wartość podstawowej oceny nietrzymania moczu dokonywanej w gabinecie. Wszyscy ginekolodzy-położnicy powinni swobodnie oferować taką ocenę pacjentkom, ponieważ żaden z jej elementów nie wymaga specjalnego szkolenia. To systematyczne podejście umożliwia ustalenie rozpoznania u większości poza tym zdrowych kobiet, u których występuje niewielkiego lub umiarkowanego stopnia nietrzymanie moczu.

Ocena w gabinecie

Zalecane elementy oceny obejmują: 1) wywiad; 2) badanie laboratoryjne moczu; 3) badanie przedmiotowe; 4) wykazanie wysiłkowego nietrzymania moczu; 5) ocenę ruchomości cewki moczowej; 6) pomiar objętości moczu zalegającego po mikcji. Łatwy do zapamiętania skrót mnemotechniczny PADS opisuje główne elementy tej oceny: ocenę zalegania moczu po mikcji (post-void), badanie ogólne moczu (analysis), dzienniczek mikcji (diary) oraz test wysiłkowego nietrzymania moczu (stress).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ocena w gabinecie

Zalecane elementy oceny obejmują: 1) wywiad; 2) badanie laboratoryjne moczu; 3) badanie przedmiotowe; 4) wykazanie wysiłkowego nietrzymania moczu; 5) ocenę ruchomości [...]

Zmiany zachowania i stylu życia

W wytycznych ACOG podkreślono znaczenie zmian zachowania i stylu życia, w tym treningu pęcherza moczowego, redukcji masy ciała oraz leczenia żywieniowego. [...]

Leki

Dostępne są różne leki wykorzystywane w leczeniu nietrzymania moczu z powodu parcia naglącego, które zostały precyzyjnie podsumowane w omawianym dokumencie. Podstawową [...]

Leczenie chirurgiczne

Chirurgiczne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu opiera się głównie na zakładaniu syntetycznej taśmy z materiału siatkowego na środkowy odcinek cewki moczowej (operacja [...]

Zakładanie taśmy

Wykazano dobrą skuteczność taśm zakładanych z dostępu załonowego i przezzasłonowego, z częstością wyleczeń w subiektywnej ocenie wynoszącą mniej więcej 80%. Dokładne [...]
Do góry