Polip w jamie macicy – plan postępowania

prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński
dr n. med. Agnieszka Kuczyńska

KRIOBANK – Centrum Leczenia Niepłodności, Ginekologia i Położnictwo

Adres do korespondencji: dr n. med. Agnieszka Kuczyńska, KRIOBANK, Centrum Leczenia Niepłodności, Ginekologia i Położnictwo, ul. Stołeczna 11, 15-879 Białystok; e-mail: a.kuczynska@kriobank.pl

Polipy endometrialne są jedną z najczęstszych przyczyn nieprawidłowych krwawień z narządu rodnego u kobiet zarówno przed menopauzą, jak i po niej. Zdecydowana ich większość to zmiany łagodne, ale niektóre z nich mogą wykazywać cechy zezłośliwienia. Objawowe polipy endometrium powinny być usuwane w każdym przypadku.

Wprowadzenie

Polipy endometrialne powstają przez przerost gruczołów endometrialnych i zrębu zlokalizowanych wokół naczyń krwionośnych. Tworzą uszypułowane lub przytwierdzone na grubej podstawie uwypuklenia powierzchni błony śluzowej jamy macicy.1,2 Są one jedną z najczęstszych przyczyn nieprawidłowych krwawień z narządu rodnego u kobiet zarówno przed menopauzą, jak i po niej.1,3,4 Mogą być również bezobjawowe.

Polipy mogą być pojedyncze lub mnogie, a ich wielkość wynosi od kilku milimetrów do kilku centymetrów.5 Mogą powstać w dowolnym miejscu w jamie macicy. Zdecydowana większość polipów endometrialnych to zmiany łagodne, ale w niektórych przypadkach istnieje możliwość złośliwienia.4

Zaproponowano kilka mechanizmów molekularnych, które zdają się odgrywać rolę w rozwoju polipów endometrium. Uznano za nie niemonoklonalny rozrost endometrium,6 nadekspresję aromatazy w endometrium7,8 i mutacje genowe.9,10 Podobnie jak mięśniaki macicy, polipy mają charakterystyczne przegrupowania cytogenetyczne. Polipy endometrialne wykazują receptory estrogenowe i progesteronowe.11 Progesteron może w nich spełniać funkcję antyproliferacyjną, podobnie jak w typowej tkance endometrialnej. Potwierdzono to w grupie kobiet z polipami leczonych tamoksyfenem.12 Wykazano także korelację między występowaniem polipów endometrialnych i adenomiozy, konieczne są jednak dalsze badania tłumaczące te zależności.

Częstość występowania polipów endometrialnych jest trudna do ustalenia z uwagi na niewielką liczbę danych, a także – często – brak towarzyszących objawów. Częstość występowania polipów rozpoznawanych klinicznie wydaje się wzrastać wraz z wiekiem, chociaż niektóre badania sugerują, że częściej występują one u kobiet przed menopauzą w porównaniu ze starszymi (6 vs 12%).13 Częstość występowania polipów macicy wśród kobiet po biopsji endometrium lub poddawanych z różnych przyczyn histerektomii wynosi 10-24%.14,15 Polipy rzadko są rozpoznawane u młodocianych.16

Polipy endometrium wykazują ekspresję receptorów zarówno estrogenowych, jak i progesteronowych, chociaż znaczenie tego faktu w patogenezie powstawania polipów nie zostało wyjaśnione.11,17 Większość czynników ryzyka wiąże się ze zwiększonymi stężen...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozpoznanie i diagnostyka różnicowa

Polipy endometrialne są wykrywane zazwyczaj w czasie poszukiwania przyczyn nieprawidłowych krwawień macicznych, które występują u ok. 64-88% kobiet z rozpoznanymi polipami.13,23,24 [...]

Postępowanie

<<>> <<>>
Do góry