Przypadki laparoskopowe

Laparoskopia w diagnostyce i leczeniu niepłodności

lek. Jacek Doniec
lek. Magdalena Biela

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Warszawa

Adres do korespondencji: lek. Jacek Doniec, Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa; e-mail: doniec@post.pl

Opis przypadku

Trzydziestopięcioletnia pacjentka została przyjęta do kliniki z powodu podejrzenia wodniaków jajowodów wysuniętego na podstawie wyników przezpochwowego USG. Pacjentka od roku stara się bez rezultatu o ciążę. W przezpochwowym USG uwidoczniono nieregularne torbielowate twory obok prawidłowych jajników, sugerujące wodniaki jajowodów. Macica w obrazie sonograficznym była bez zmian. Po rozmowie z pacjentką zaproponowano zabieg laparoskopii diagnostycznej z podaniem roztworu błękitu metylenowego do jamy macicy w celu oceny drożności jajowodów. Omówiono postępowanie na wypadek rozpoznania jednego lub obu wodniaków jajowodów. Pacjentka zgodziła się na ewentualne usunięcie wodniakowato zmienionych, niedrożnych jajowodów. Przedstawiono korzyści, następstwa i ryzyko związane z zabiegiem.

Technika zabiegu

Pacjentkę do zabiegu ułożono w pozycji ginekologicznej z lekkim zgięciem i odwiedzeniem kończyn dolnych. Do jamy macicy przez pochwę założono cewnik Foleya 8 FR (8 Ch).

Po wytworzeniu odmy otrzewnej wprowadzono przez pępek trokar 10 mm, a następnie optykę laparoskopu i dwa trokary dodatkowe w podbrzuszu 5 mm. Pacjentkę ułożono w pozycji Trendelenburga. Uwidoczniono trzon macicy prawidłowej wielkości, pokryty na ścianie tylnej nalotem włóknikowym. Obraz przydatków prawych – jajnik prawidłowej wielkości, jajowód w pasmowatych zrostach z jajnikiem, poskręcany, aparat strzępkowy niezmieniony. Obraz przydatków lewych był podobny: jajnik prawidłowej wielkości, jajowód w pasmowatych zrostach z jajnikiem, poskręcany, aparat strzępkowy niezmieniony. Powierzchnia wątroby połączona była pasmowatymi zrostami z otrzewną ścienną (Zespół Fitz-Hugh-Curtisa) (ryc. 1). Pozostałe narządy jamy otrzewnej dostępne wizualizacji laparoskopowej były niezmienione.

Przez cewnik Foleya podano roztwór błękitu metylenowego do jamy macicy i stwierdzono wodnikowate poszerzenie się jajowodu prawego w części bańkowej bez wypływu środka kontrastowego (ryc. 2-4). Po stronie lewej uwidoczniono również wodniakowate poszerzenie jajowodu w części bańkowej, lecz środek kontrastowy wylewał się swobodnie przez ujście brzuszne jajowodu do jamy otrzewnej. (ryc. 5). W tej sytuacji zgodnie z ustaleniami dokonanymi z pacjentką podczas podpisywania świadomej zgody na zabieg zdecydowano o wycięciu niedrożnego jajowodu prawego oraz pozostawieniu jajowodu lewego. W sposób typowy wycięto jajowód prawy, który wyjęto na zewnątrz przez trokar. Przeprowadzono kontrolę hemostazy. Wykonano płukanie jamy otrzewnej. Na skórę założono szwy pojedyncze.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Praktyczne wskazówki

Jest bardzo ważne, aby przed zabiegiem wykonywanym z powodu niepłodności zaplanować z pacjentką postępowanie na wypadek rozpoznania patologii niewykrytej w badaniach [...]

Omówienie

Definicja niepłodności opracowana przez American Society for Reproductive Medicine (ASRM) określa ją jako chorobę polegającą na niemożności uzyskania ciąży po co [...]
Do góry