Wytrzewienie – rozpoznanie i postępowanie w okresie prenatalnym

Joshua A. Copel, MD1
Katherine H. Campbell, MD, MPH2

1Assistant Professor, Yale School of Medicine, Medical Director, Yale Maternal-Fetal Medicine Practice w New Haven, Connecticut

2Professor, Yale School of Medicine, Vice Chair, Department of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Sciences, Yale University w New Haven, Connecticut

Ze względu na zwiększającą się częstość występowania tej wady wrodzonej ginekolodzy-położnicy muszą wiedzieć, jak ją rozpoznawać i co robić w takiej sytuacji.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

  • W przypadku wytrzewienia defekt ściany brzucha jest niemal zawsze zlokalizowany w prawo od przyczepu pępowiny.
  • Zalecanym sposobem rozwiązania ciąży jest poród przez pochwę, ponieważ nie ma dowodów, że cięcie cesarskie poprawia wyniki leczenia w przypadku wytrzewienia bez dodatkowych problemów.

Opis przypadku

Dwudziestoletnia kobieta w pierwszej ciąży zgłosiła się na celowane badanie ultrasonograficzne w celu oceny anatomii płodu z powodu stwierdzenia zwiększonego stężenia α-fetoproteiny w surowicy matki (wzrost 7,14 razy w stosunku do mediany w populacji) podczas rutynowej przesiewowej oceny prenatalnej. Ultrasonografia przez powłoki brzucha ujawniła pełnościenny defekt ściany brzucha płodu umiejscowiony na prawo od przyczepu pępowiny, z wytrzewieniem zawartości jamy brzusznej. W płynie owodniowym widoczne były swobodnie pływające pętle jelita niepokryte żadną błoną. U pacjentki wykonywano następnie seryjne badania ultrasonograficzne w celu oceny wzrostu i dobrostanu płodu. W badaniu płodu po 38 tygodniu ciąży profil biofizyczny oceniono na 4/10 (po 2 punkty za płyn oraz czynność oddechową płodu). Pacjentka została następnie przyjęta na oddział położniczy w celu ponownej oceny płodu, a ostatecznie indukcji porodu. Niepowikłany poród odbył się drogami natury. W momencie porodu dolną połowę ciała noworodka umieszczono w jałowym plastikowym worku, aby zabezpieczyć odsłonięte jelita, a następnie niezwłocznie przekazano dziecko oczekującemu zespołowi pediatrycznemu. Wytrzewione tkanki odprowadzono z wykorzystaniem silastikowego worka (silo), a następnie dokonano zamknięcia ubytku z użyciem materiału biologicznego. Dziecko zostało wypisane z oddziału intensywnej opieki noworodkowej w wieku 6 tygodni.

Definicja

Łaciński termin oznaczający wytrzewienie, gastroschisis, pochodzi od greckich słów gastro, czyli żołądek, oraz schism, czyli szczelina, rozłączenie. Stan ten opisuje się jako defekt obejmujący całą grubość ściany brzucha w okolicy okołopępkowej.1 ...

Epidemiologia i czynniki ryzyka

Na całym świecie częstość występowania wytrzewienia zwiększyła się w ciągu ostatnich 2-3 dekad, ale przyczyny tej tendencji nie zostały dobrze wyjaśnione. Najnowsze dane z Centers for Disease Control and Prevention wskazują, że w Stanach Zjednoczo...

Za czynniki ryzyka wytrzewienia od dawna uznaje się młody wiek oraz mały wskaźnik masy ciała matki, ponieważ częstość występowania tego defektu u dzieci kobiet w wieku poniżej 20 roku życia może być nawet 7-krotnie większa.2 Ze względu na obserwow...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Epidemiologia i czynniki ryzyka

Na całym świecie częstość występowania wytrzewienia zwiększyła się w ciągu ostatnich 2-3 dekad, ale przyczyny tej tendencji nie zostały dobrze wyjaśnione. [...]

Etiologia

Zrozumienie etiologii wytrzewienia wymaga poznania prawidłowego rozwoju zarodkowego środkowego odcinka jelita, ściany brzucha oraz pępowiny. W trakcie rozwoju zarodka powłoki ciała [...]

Rozpoznanie i rozwój płodu

Przed wprowadzeniem rutynowej wczesnej ultrasonograficznej oceny płodu pierwszą wskazówką dotyczącą występowania wady wrodzonej było często stwierdzenie zwiększonego stężenia α-fetoproteiny w surowicy [...]

Postępowanie

Postępowanie prenatalne w przypadku ciąż powikłanych wytrzewieniem płodu charakteryzuje się znaczną zmiennością. Częściowo wynika to z braku wysokiej jakości badań, na [...]

Podsumowanie

Wytrzewienie jest następstwem pełnościennego defektu ściany brzucha płodu w okolicy okołopępkowej, który powoduje przemieszczenie swobodnie poruszających się jelit płodu do jamy [...]

Do góry