Leki

Co nowego w lekach współczesnej terapii

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

Nowości na polskim rynku

Astha (2 mg dienogestu i 30 µg etynyloestradiolu) tabl. powl. 21 szt.

Wskazanie. Doustna antykoncepcja hormonalna.

Złożony preparat estrogenowo-progestagenowy.

Ibrance (palbocyklib) kaps. 75 mg 21 szt.; kaps. 100 mg 21 szt. i kaps. 125 mg 21 szt.

Palbocyklib jest stosowany w połączeniu z letrozolem u kobiet po menopauzie z ER-dodatnim i HER2-ujemnym przerzutowym rakiem piersi, które nie otrzymywały wcześniej terapii hormonalnej.

Skuteczność palbocyklibu oceniano w dwóch randomizowanych, kontrolowanych placebo, wieloośrodkowych badaniach klinicznych prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby. Pierwsze badanie: palbocyklib w skojarzeniu z letrozolem w porównaniu z letrozole...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowości na polskim rynku

Astha (2 mg dienogestu i 30 µg etynyloestradiolu) tabl. powl. 21 szt.

Do góry