Przypadki laparoskopowe

Laparoskopowe wycięcie rogu szczątkowego macicy

dr n. med. Jacek Doniec
lek. Magdalena Biela

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Warszawa

Adres do korespondencji: dr n. med. Jacek Doniec, Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa; e-mail: doniec@post.pl

Opis przypadku

Dwudziestosześcioletnia kobieta diagnozowana z powodu niepłodności została skierowana do szpitala w celu przeprowadzenia laparoskopii. W przezpochwowym badaniu USG stwierdzono nieprawidłowy obraz narządu płciowego. Pacjentka od 2 lat próbuje zajść w ciążę. Jest leczona z powodu zespołu policystycznych jajników. W trakcie diagnostyki w przezpochwowym USG w okolicy lewego jajnika uwidoczniono okrągłą strukturę o średnicy około 18 mm z hiperechogenicznym wnętrzem (ryc. 1, 2). Obraz ultrasonograficzny był podobny do ciąży jajowodowej, ale ujemny wynik podjednostki β ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (βhCG – human chorionic gonadotropin) wykluczył ciążę ektopową. Ze względu na utrzymujący się niecharakterystyczny obraz lewych przydatków w przezpochwowym USG i niespecyficzne bóle tej okolicy pacjentka została zakwalifikowana do laparoskopii. Podczas rozmowy przed zabiegiem wyraziła zgodę na ewentualne wycięcie zmienionego jajowodu.

Zabieg

W typowy sposób wykonano odmę otrzewnową i po założeniu optyki kamery przez trokar 10 mm w pępku oraz narzędzi laparoskopowych przez trokary 5 mm w podbrzuszu stwierdzono prawidłowej wielkości trzon macicy przesunięty na prawą stronę z odchodzącymi z rogu: więzadłem obłym, jajowodem i więzadłem własnym jajnika. Jajowód i prawy jajnik były niezmienione, o gładkiej powierzchni (ryc. 3). Z lewej bocznej części trzonu macicy odchodziło łącznotkankowe pasmo długości około 4 cm i szerokości około 5 mm, zakończone kulistym tworem o średnicy około 2 cm (ryc. 4), z którego odchodziły: jajowód, więzadło obłe i więzadło własne jajnika lewego. Jajowód i lewy jajnik również były niezmienione, o gładkiej powierzchni (ryc. 5). Całość tworzyła obraz macicy jednorożnej prawej z lewym rogiem szczątkowym. Pozostałe narządy jamy otrzewnej w obrazie laparoskopowym były prawidłowe. Uwidoczniono niezmieniony przebieg obu moczowodów pozaotrzewnowo w odcinku miednicznym. W tej sytuacji, ze względu na podejrzenie obecności jamy macicy w rogu szczątkowym i biorąc pod uwagę obraz ultrasonograficzny, zadecydowano o wycięciu tego rogu wraz z jajowodem. Za pomocą kleszczyków bipolarnych skoagulowano i przecięto kolejno pasmo łącznotkankowe łączące róg szczątkowy z trzonem macicy (ryc. 6), a następnie, starając się zostawić jak najmniejszy margines, po to by zachować krążenie oboczne, skoagulowano i przecięto więzadło własne jajnika (ryc. 7), więzadło obłe (ryc. 8) oraz krezkę jajowodu (ryc. 9). Róg szczątkowy z jajowodem (ryc. 10) odcięto od więzadła szerokiego (ryc. 11). Skontrolowano hemostazę. Na tym etapie zabieg zakończono (ryc. 12).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Praktyczne wskazówki

Przy podejrzeniu wad wrodzonych narządu płciowego zaleca się diagnostykę układu moczowego, gdyż zaburzeniom rozwojowym macicy i pochwy często towarzyszą zaburzenia rozwojowe [...]

Dyskusja

Wady wrodzone budowy macicy rozpoznaje się u 0,2-3,8% płodnych kobiet, natomiast w grupie kobiet niepłodnych nawet u 3,5-6,3% mogą występować różnego [...]

Podsumowanie

W przypadku rozpoznania macicy jednorożnej trzeba się zawsze skupić na poszukiwaniu rogu szczątkowego. W razie jego wykrycia i uwidocznienia w nim [...]

Do góry