Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Pytania dotyczące histeroskopii przygotowali prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko i dr n. med. Marcin Sadłocha z Katedry Zdrowia Kobiety na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko, Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 12, 40-752 Katowice; e-mail: rstojko@sum.edu.pl

Szanowni Czytelnicy!

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination; egzamin ten warunkuje otrzymanie licencji na wykonywanie zawodu lekarza). W odróżnieniu od klasycznych pytań egzaminacyjnych tu zadajemy pytania o decyzje w konkretnych sytuacjach klinicznych. Odpowiedź na nie pozwala skonfrontować swoją wiedzę ze zdaniem ekspertów. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo ten dział z zainteresowaniem i uznają go za wartościowe uzupełnienie stałej profesjonalnej edukacji medycznej.

 

1. Trzydziestoczteroletnia pacjentka została przyjęta na oddział ginekologii z powodu silnego krwawienia z dróg rodnych. Kobieta skarży się na bóle miesiączkowe i bóle podczas współżycia. W badaniu dwuręcznym macica o prawidłowej ruchomości jest w przodozgięciu i tkliwa, a obydwa jajniki bez patologicznych oporów. Pacjentka nie rodziła, nie roniła ani nie była operowana. W przezpochwowym badaniu ultrasonograficznym stwierdzono obecność mięśniaka podśluzówkowego o średnicy 3 cm oraz pogrubiałe i niejednorodne endometrium. Jakie jest prawidłowe postępowanie w tej sytuacji?

a. Histerolaparoskopia

b. Frakcjonowane wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy

c. Przezpochwowe usunięcie macicy

d. Frakcjonowane wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy, a następnie (po przygotowaniu pacjentki) histeroskopowa elektroresekcja mięśniaka

e. Histeroskopowa elektroresekcja mięśniaka

Komentarz

Do niedawna podstawowym sposobem uzyskania materiału z macicy do badania histopatologicznego było frakcjonowane łyżeczkowanie. Obecnie zastępuje się je metodą endoskopową – histeroskopią połączoną z celowaną biopsją endometrium, która stała się na świecie metodą z wyboru w diagnostyce nieprawidłowych krwawień z macicy i zmian w obrębie błony śluzowej macicy. Intensywne krwawienie z dróg rodnych jest jednak przeciwwskazaniem do histeroskopii (ze względu na niemożność uzyskania prawidłowego obrazu). Przewaga histeroskopii nad frakcjonowanym łyżeczkowaniem macicy wynika z większej precyzji podczas pobierania materiału do badania histopatologicznego oraz możliwości obejrzenia zmian w jamie macicy i tym samym porównania ich z wcześniejszymi obrazami ultrasonograficznymi.

2. Dwudziestosiedmioletnia pacjentka została przyjęta na oddział ginekologii w trybie planowym z powodu niemożności zajścia w ciążę od 2 lat. Kobieta nie skarży się na dolegliwości. W badaniu dwuręcznym macica o ograniczonej ruchomości jest w t...

Do góry