Wytyczne acog

Wszechstronne podejście do leczenia ciąży ektopowej

Anthony N. Imudia, MD

Reproductive Endocrinology and Infertility Fellowship Program Director, Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, University of South Florida Morsani College of Medicine, Tampa

  • Uaktualnienie biuletynu American College of Obstetricians and Gynecologists dotyczącego wczesnego rozpoznawania i leczenia ciąży ektopowej jajowodowej
  • Spektrum metod leczenia ciąży pozamacicznej – od terapii zachowawczej do minimalnie inwazyjnych technik chirurgicznych:
    · strategia leczenia metotreksatem
    · podejmowanie decyzji o salpingostomii i salpingektomii z uwzględnieniem preferencji pacjentki odnośnie do zachowania płodności


Committee on Practice Bulletins – Gynecology. ACOG Practice Bulletin No. 193: Tubal ectopic pregnancy. Obstet Gynecol 2018;131:e91-103.

Ciąża ektopowa jajowodowa Ciążę ektopową definiuje się jako ciążę, która wystąpiła poza jamą macicy. Najczęściej jest zlokalizowana w obrębie jajowodu. Większość wcześnie wykrytych przypadków ciąży ektopowej jajowodowej można skutecznie leczyć minimalnie inwazyjnymi metodami chirurgicznymi lub zachowawczo metotreksatem. Natomiast u niestabilnej pacjentki jest ona stanem zagrożenia, który wymaga niezwłocznego przeprowadzenia operacji. Celem niniejszego opracowania jest przegląd aktualnych poglądów na temat ciąży ektopowej jajowodowej i przedstawienie wytycznych dotyczących jej niezwłocznego rozpoznawania i leczenia, które są zgodne z dowodami z badań naukowych.

Wykorzystane za zgodą © American College of Obstetricians and Gynecologists.

W uaktualnieniu biuletynu American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) dotyczącym ciąży ektopowej jajowodowej1 przedstawiono aktualne poglądy na temat tego stanu i szczegółowe wytyczne co do niezwłocznego jego rozpoznawania i leczeni...

Do góry