Długoterminowe matczyne korzyści z karmienia piersią

Adetola Louis-Jacques, MD1
Alison Stuebe, MD, MSC2

1Assistant Professor, College of Nursing oraz Department of Obstetrics and Gynecology, Morsani College of Medicine, University of South Florida w Tampie

2Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, University of North Carolina w Chapel Hill, Distinguished Scholar of Infant and Young Child Feeding w Gillings School of Global Public Health

  • Jak laktacja wpływa na zdrowie matek? Przegląd badań
  • Laktacja może ułatwiać odwrócenie zmian metabolicznych towarzyszących ciąży oraz jej powikłaniom, które wiążą się ze zwiększonym ryzykiem chorób metabolicznych w późniejszym okresie życia kobiety
  • Zaprezentowanie działań zachęcających kobiety do karmienia piersią i wspomagających laktację, np. programu Ten Steps to Successful Breastfeeding


Karmienie piersią wiąże się z korzyściami zdrowotnymi dla matek. American Academy of Pediatrics (AAP) i American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) zalecają wyłącznie ten sposób żywienia dziecka przez pierwsze 6 miesięcy jego życia oraz wprowadzanie pokarmów uzupełniających po tym czasie przy jednoczesnym kontynuowaniu karmienia piersią przez cały pierwszy rok życia dziecka i dłużej, jeżeli jest to pożądane przez obie strony1,2. Obecnie częstość karmienia piersią w Stanach Zjednoczonych jest mniejsza od celu wyznaczonego przez amerykański Department of Health and Human Services w programie Healthy People 2020 (HP2020; tab. 1)3,4. Ponadto istnieją znaczne różnice rasowe i etniczne w zakresie częstości karmienia piersią przez kobiety w Stanach Zjednoczonych. Żadna z grup etnicznych nie osiągnęła celu wyznaczonego w programie HP2020, ale najmniejszą częstość karmienia obserwuje się wśród nielatynoskich kobiet odmiany czarnej oraz Indianek i rdzennych mieszkanek Alaski3.

W niniejszym artykule omówiono zalecenia dotyczące karmienia piersią oraz obecną częstość tego sposobu żywienia noworodków i niemowląt, wynikające z tego korzyści zdrowotne dla matek, a także praktyki oparte na dowodach z badań naukowych, które umożliwiają kobietom osiągnięcie wyznaczonych celów w tym zakresie.

Karmienie piersią a zdrowie kobiety

Ciąża wiąże się ze zmianami metabolicznymi, takimi jak: zwiększona oporność na insulinę, hiperlipidemia oraz nagromadzenie tłuszczu trzewnego. Wysunięto przypuszczenie, że utrzymywanie się zmian metabolicznych, do których dochodzi podczas ciąży, z...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Karmienie piersią a zdrowie kobiety

Ciąża wiąże się ze zmianami metabolicznymi, takimi jak: zwiększona oporność na insulinę, hiperlipidemia oraz nagromadzenie tłuszczu trzewnego. Wysunięto przypuszczenie, że utrzymywanie [...]

Praktyki kliniczne, które sprzyjają karmieniu piersią

Mimo korzyści zdrowotnych wynikających z karmienia piersią ginekolodzy-położnicy nie udzielają kobietom jednoznacznych wskazówek. W jednym z badań stwierdzono, że temat tego [...]

Wnioski

Karmienie piersią wiąże się ze znacznymi korzyściami zdrowotnymi dla matek. Laktacja jest jednym z głównych elementów składowych fizjologii rozrodu, stanowi domenę [...]

Do góry