Przypadki laparoskopowe

Przepuklina pęcherza moczowego w bliźnie po laparotomii

dr n. med. Jacek Doniec1
ppłk dr n. med. Tomasz Syryło2
lek. Kamil Sobociński1

1Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie

2Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie

Adres do korespondencji: dr n. med. Jacek Doniec

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa; e-mail: doniec@post.pl

  • Opis bardzo rzadkiego przypadku wykrycia pęcherza moczowego w worku przepuklinowym w bliźnie po laparotomii u pacjentki po licznych operacyjnych sposobach leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej

Siedemdziesięciosiedmioletnia kobieta zgłosiła się w czerwcu 2018 r. do przyklinicznej poradni urodynamicznej z powodu odczuwania parć naglących z oddawaniem niewielkich ilości moczu oraz trudności z rozpoczęciem mikcji. W wywiadzie podawała mikcje dzienne fizjologicznie co 2-3 godziny, lecz w około 1/3 mikcji, szczególnie przy silnym parciu na mocz, miała trudności z ich rozpoczęciem (mikcja przeszkodowa). Po oddaniu moczu zgłaszała uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza moczowego. Wówczas mikcję wspomagała tłocznią brzuszną. Zgłaszane dolegliwości nasilały się od 6 miesięcy. W maju 2017 r. pacjentka przebyła operację pośrodkowego zszycia pochwy sposobem Neugebauera-Le Forta z plastyką krocza metodą Labhardta z powodu całkowitego wypadania macicy i pochwy. Była to jedna z kolejnych operacji mających na celu korektę zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej. Pacjentka była zadowolona z efektu zabiegu i ustąpienia dolegliwości, nie zgłaszała problemów związanych z obniżeniem ścian pochwy. Nie gubiła moczu przy wysiłku, jednak stosowała wkładki higieniczne (3-4 sztuki dziennie). W nocy nie wstawała w celu oddawania moczu. Do 4 razy w ciągu roku występowały objawy zakażenia pęcherza moczowego, obecnie bez dolegliwości. Aktualne badanie ogólne moczu i posiew moczu bez cech infekcji bakteryjnej. Wynik testu 3IQ (test trzech pytań) – mieszane nietrzymanie moczu. Komfort życia pacjentka oceniła w wizualnej skali analogowej (VAS – visual analog scale) następująco: parcia naglące 7/10, wysiłkowe nietrzymanie moczu 3/10. Była przewlekle leczona z powodu nadciśnienia tętniczego, napadowego migotania przedsionków, hipercholesterolemii. Dolegliwości podsumowała zdaniem: „Nie oddaję moczu w ilości takiej, w jakiej powinnam”.

 

W 2009 r. kobieta przebyła nefrektomię lewostronną z powodu ropni lewej nerki. Wywiad operacji uroginekologicznych zaczyna się w marcu 2011 r. od plastyki przedniej ściany pochwy z użyciem implantu polipropylenowego I generacji (Double-TOT) z powo...

W dniu konsultacji w badaniu ginekologicznym bez cech obniżenia macicy i ścian pochwy. Efekt operacji zachowany. Krocze wysokie, pochwa zaszyta, obecne bocznie dwa kanały pozwalające wprowadzić opuszkę palca, bez patologicznej treści. Próba kaszlowa i Valsalvy bez wycieku moczu.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Punktem zwrotnym w opisywanym przypadku jest pierwotna operacja zaburzeń statyki z zastosowaniem implantu polipropylenowego I generacji Double-TOT. Implant ten był wycinany [...]

Do góry