Krwawienia młodocianych

lek. Magdalena Liszewska-Kapłon
lek. Małgorzata Kowalska
prof. dr hab. n. med. Lidia Hirnle

I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa we Wrocławiu

Adres do korespondencji: lek. Magdalena Liszewska-Kapłon

I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa we Wrocławiu

ul. Chałubińskiego 3, 50-368 Wrocław; e-mail: magdakaplon87@gmail.com

  • Diagnostyka krwawień młodocianych – badanie ginekologiczne jako złoty standard diagnostyczny a badania obrazowe
  • Jak leczyć krwawienia młodocianych? Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatów antykoncepcyjnych, preparatów niehormonalnych i metod chirurgicznych
  • Klasyfikacja krwawień młodocianych i prezentacja schematów postępowania terapeutycznego w przypadku krwawień o łagodnym, umiarkowanym i ciężkim nasileniu

Opis przypadku

14-letnia dziewczynka trafiła do szpitala z powodu zasłabnięcia i utraty przytomności z towarzyszącymi objawami neurologicznymi w postaci wyprostnych, przymusowych ustawień kończyn dolnych. Pacjentka miesiączkuje od 6 miesięcy, od tego czasu cykl był nieregularny (14-28 dni) z krwawieniem trwającym <5 dni; miesiączki scharakteryzowała jako niebolesne i miernie obfite. Podczas hospitalizacji zgłaszała, że od trzech dni utrzymuje się bardzo nasilone krwawienie miesiączkowe – w ciągu doby zużyła ok. 15 podpasek. Jej stan ogólny w trakcie pobytu na oddziale pediatrycznym był dobry. Wykonane przy przyjęciu badania laboratoryjne nie wykazały odchyleń od normy (tab. 1). W pierwszej dobie hospitalizacji wystąpiło ponownie intensywne krwawienie z dróg rodnych i omdlenie. W badaniach kontrolnych zaobserwowano spadek poziomu hemoglobiny (Hb 12,9 → 8,5 g/dl) oraz hematokrytu (Hct 37,3 → 24,3%). Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej uwidoczniło niejednorodną echogenicznie zmianę w miednicy mniejszej o wymiarach 9 × 5 cm. Diagnostykę obrazową rozszerzono o TK jamy brzusznej – opisano zmianę zlokalizowaną w obrębie pochwy o średnicy ok. 8 cm (ryc. 1). Z powodu towarzyszących objawów neurologicznych przeprowadzono TK głowy oraz konsultację neurologiczną, nie wykazały one jednak patologii układu nerwowego. Ze względu na pogarszający się stan pacjentki przekazano ją na oddział ginekologiczny z podejrzeniem guza pochwy, anemią wtórną i ostrym krwawieniem z dróg rodnych.

Przy przyjęciu dziewczynka była w stanie ogólnym dobrym, wydolna krążeniowo-oddechowo, RR 110/70, HR 95/min; budowa ciała asteniczna, waga 46 kg, wzrost 176 cm, BMI 14,9, śluzówki jamy ustnej wilgotne, bladoróżowe, skóra bez zmian patologicznych. ...

Krwawienia młodocianych – definicja

Krwawienia młodocianych (HMB – heavy menstrual bleeding) według Międzynarodowej Federacji Ginekologii i Położnictwa (FIGO – Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique) definiujemy jako zwiększoną utratę krwi w trakcie menstruacji, k...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka różnicowa

Do rozpoznania HMB niezbędne jest wykonanie zestawu badań. U nastolatek ze względu na niedojrzałość osi podwzgórze–przysadka–jajnik, najczęstszą przyczyną nieprawidłowych i nadmiernych [...]

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

Wywiad, badanie ogólne i ginekologiczne oraz odpowiednie badania laboratoryjne i diagnostyka obrazowa mają na celu ustalenie przyczyny krwawienia oraz określenie, czy [...]

Diagnostyka laboratoryjna

W pierwszej kolejności należy wykonać morfologię, ocenę gospodarki żelazowej, badania układu krzepnięcia, funkcji tarczycy oraz test ciążowy. U pacjentek niestabilnych hemodynamicznie [...]

Leczenie

W leczeniu HMB wykorzystywane są dwuskładnikowe tabletki antykoncepcyjne (COC – combined oral contraceptive), systemy transdermalne, pierścienie dopochwowe oraz preparaty progestagenowe. Wśród [...]

Komentarz dotyczący przypadku

Powyższy opis przypadku to przykład częstego problemu klinicznego, z którym w codziennej praktyce spotykają się ginekolodzy i pediatrzy. Nastolatka trafiła do [...]

Do góry