Indukcja porodu – kiedy są do niej wskazania?

dr n. med. Agnieszka Pięta-Dolińska
prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski

Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Oddział Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski

Oddział Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz; e-mail: oszukowskip@gmail.com

  • Omówienie metod farmakologicznych (zastosowania prostaglandyn E1 i E2) oraz wybranych technik mechanicznych (m.in. użycia cewnika Foleya) służących do preindukcji porodu
  • Rola oksytocyny w indukcji porodu – wskazania, dawkowanie, działania niepożądane, powikłania
  • Kiedy wywołanie porodu jest konieczne? Omówienie wybranych szczególnych sytuacji położniczych, takich jak np.: ciąża po terminie, podejrzenie dużej masy płodu, ciąża powikłana nadciśnieniem tętniczym lub cukrzycą, ciąża w zaawansowanym wieku rozrodczym

Aktualny stan wiedzy położniczej sprawia, że prowadzony intensywny nadzór nad matką i płodem wymusza podjęcie decyzji przez położnika o zastosowaniu procedury indukcji lub preindukcji porodu. Zgodnie z terminologią indukcja porodu to próba wywołania regularnej czynności skurczowej macicy, powodującej skracanie i rozwieranie szyjki macicy, co ma doprowadzić do urodzenia dziecka drogą pochwową. Preindukcja porodu to metoda służąca do stymulacji dojrzewania szyjki macicy do porodu drogą pochwową, gdy nie jest ona przygotowana do porodu. Stymulacja porodu jest działaniem mającym na celu nasilenie istniejącej czynności skurczowej macicy w sytuacji braku właściwego postępu porodu. Współcześnie położnicy dysponują skutecznymi i różnorodnymi sposobami wywołania porodu. Indukcja porodu to sztuczne pobudzenie mechanizmów prowadzących do porodu przed jego naturalnym, spontanicznym rozpoczęciem. Według danych z piśmiennictwa co piąta ciężarna jest poddawana tej procedurze, dotyczy ona 30-40% kobiet rodzących drogami natury1,2.

Omawiana procedura położnicza nie jest domeną współczesnego położnictwa. Szanse na jej powodzenie opisał Edward Bishop już w latach 60. XX wieku3. Mimo że temat oceny dojrzałości szyjki macicy do porodu należy do podstaw wiedzy położniczej, to warto jeszcze raz przypomnieć tę procedurę. Szczegóły zawarto w tabeli 1.

Postęp farmakologii pozwolił na wzbogacenie procedury zarówno indukcji, jak i preindukcji mechanicznej o zastosowanie prostaglandyn zawartych w formach dopochwowych1.

Procedura preindukcji porodu ma wiele zalet:

  • zmniejsza liczbę nieudanych i kolejnych indukcji
  • ogranicza odsetek cięć cesarskich z powodu nieudanej indukcji
  • redukuje zachorowalność matek i noworodków
  • skraca pobyt w szpitalu2,4.

Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) decyzja o wywołaniu porodu powinna być zawsze uzasadniona względami medycznymi i poprzedzona świadomą zgodą ciężarnej na przeprowadzenie procedury wyrażoną w formie pisemnej. Do...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Preindukcja porodu

Celem preindukcji porodu jest przyspieszenie dojrzewania szyjki macicy i zwiększenie skuteczności indukcji porodu. Proces ten po raz pierwszy opisali Calder i [...]

Indukcja porodu

Oksytocyna jest hormonem indukującym skurcze miocytów macicy oraz komórek mięśniowo-nabłonkowych gruczołu piersiowego. Jej uwalnianie z tylnego płata przysadki mózgowej ma charakter [...]

Wskazania do preindukcji i indukcji porodu2

Ciąża po terminie jest definiowana jako pełne 42 tygodnie lub dłużej (294 dni lub dłużej), licząc od daty ostatniej miesiączki. W [...]

Podsumowanie

Preindukcja i indukcja porodu są procedurami wskazanymi jedynie wtedy, gdy prawdopodobieństwo wywołania porodu przyniesie korzyści zdrowotne dla matki i płodu. Jak [...]
Do góry