Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Postępowanie w porodzie przedwczesnym

dr hab. n. med. Elżbieta Poniedziałek-Czajkowska
prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak

Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Elżbieta Poniedziałek-Czajkowska

Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8, 20-953 Lublin; e-mail: elzbietapc@yahoo.com

❶Do szpitala zgłosiła się kobieta w pierwszej ciąży w 31 + 2/7 tygodniu z powodu niewielkiego plamienia z dróg rodnych. Pacjentka podaje prawidłowe odczuwanie ruchów płodu, liczbę skurczów macicy 2-3 na dobę. Dotychczasowy przebieg ciąży był prawidłowy. W badaniu ginekologicznym stwierdzono pH pochwy 4,7, znaczne skrócenie szyjki macicy – długość poniżej 1 cm, rozwarcie kanału szyjki macicy na 2 cm, we wziernikach widoczny dolny biegun pęcherza płodowego. W badaniu ultrasonograficznym (USG) uwidoczniono położenie płodu podłużne główkowe, prawidłowy przepływ krwi w tętnicy pępowinowej, szacowana masa płodu wynosi 1760 g, indeks płynu owodniowego (AFI – amniotic fluid index) – 15,6 cm. Zapis kardiotokograficzny (KTG) prawidłowy, bez obecności czynności skurczowej macicy.

W trakcie leczenia farmakologicznego pacjentki należy rozważyć:

a. Podanie betametazonu

b. Zastosowanie betametazonu oraz podanie siarczanu magnezu (MgSO4) jako postępowanie neuroprotekcyjne dla płodu

c. Podanie MgSO4 jako postępowanie neuroprotekcyjne dla płodu i tokolityczne

d. Podanie betametazonu oraz zastosowanie atozybanu w celu hamowania czynności skurczowej macicy

e. Pacjentka wymaga jedynie obserwacji, bez farmakoterapii

Komentarz

W prezentowanym przypadku w postępowaniu farmakologicznym należy uwzględnić podanie glikokortykosteroidów w celu profilaktyki powikłań wcześniactwa oraz neuroprotekcję w postaci MgSO4. Ze względu na obecność plamienia i stan szyjki macicy – występ...

❷ Na oddział patologii ciąży została przyjęta pacjentka w trzeciej ciąży w 36 + 0/7 tygodniu z powodu odpłynięcia płynu owodniowego przed 8 godzinami, bez czynności skurczowej macicy. Kobieta zgłasza prawidłowe odczuwanie ruchów płodu. Przebieg aktualnej ciąży był niepowikłany, a badanie w kierunku nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS – group B Streptococcus) ujemne. Dwa poprzednie porody odbyły się drogami natury w terminie. W badaniu ginekologicznym stwierdzono pH pochwy 7, nieznaczne skrócenie szyjki macicy, kanał szyjki macicy rozwarty na 1,5 cm. W badaniu USG uwidoczniono położenie płodu podłużne główkowe, prawidłowy przepływ krwi w tętnicy pępowinowej, szacowana masa płodu wynosi 2840 g, wartość AFI 3,4 cm. Zapis KTG prawidłowy, bez obecności skurczów macicy.

Pacjentka powinna otrzymać:

a. Kroplówkę rozkurczową z drotaweryną

b. Oksytocynę w celu indukcji czynności skurczowej macicy

c. Pacjentka nie wymaga podawania leków

d. Antybiotyk

e. Antybiotyk i betametazon

Komentarz

W powyższym przypadku zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) zaleca się podanie ciężarnej antybiotyku oraz przyjęcie postawy wyczekującej, chociaż należy podkreślić, że stanowiska różnych towarzystw nie są ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

❶Do szpitala zgłosiła się kobieta w pierwszej ciąży w 31 + 2/7 tygodniu z powodu niewielkiego plamienia z dróg rodnych. Pacjentka podaje prawidłowe odczuwanie ruchów płodu, liczbę skurczów macicy 2-3 na dobę. Dotychczasowy przebieg ciąży był prawidłowy. W badaniu ginekologicznym stwierdzono pH pochwy 4,7, znaczne skrócenie szyjki macicy – długość poniżej 1 cm, rozwarcie kanału szyjki macicy na 2 cm, we wziernikach widoczny dolny biegun pęcherza płodowego. W badaniu ultrasonograficznym (USG) uwidoczniono położenie płodu podłużne główkowe, prawidłowy przepływ krwi w tętnicy pępowinowej, szacowana masa płodu wynosi 1760 g, indeks płynu owodniowego (AFI – amniotic fluid index) – 15,6 cm. Zapis kardiotokograficzny (KTG) prawidłowy, bez obecności czynności skurczowej macicy.

W trakcie leczenia farmakologicznego pacjentki należy rozważyć:

❷ Na oddział patologii ciąży została przyjęta pacjentka w trzeciej ciąży w 36 + 0/7 tygodniu z powodu odpłynięcia płynu owodniowego przed 8 godzinami, bez czynności skurczowej macicy. Kobieta zgłasza prawidłowe odczuwanie ruchów płodu. Przebieg aktualnej ciąży był niepowikłany, a badanie w kierunku nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS – group B Streptococcus) ujemne. Dwa poprzednie porody odbyły się drogami natury w terminie. W badaniu ginekologicznym stwierdzono pH pochwy 7, nieznaczne skrócenie szyjki macicy, kanał szyjki macicy rozwarty na 1,5 cm. W badaniu USG uwidoczniono położenie płodu podłużne główkowe, prawidłowy przepływ krwi w tętnicy pępowinowej, szacowana masa płodu wynosi 2840 g, wartość AFI 3,4 cm. Zapis KTG prawidłowy, bez obecności skurczów macicy.

Pacjentka powinna otrzymać:

❸ Na oddział patologii ciąży została przyjęta kobieta w pierwszej ciąży w 31 + 3/7 tygodniu z regularną czynnością skurczową macicy – skurcze macicy co 10 minut od 2 godzin. Pacjentka neguje odpływanie płynu owodniowego. Kobieta od 7 lat choruje na cukrzycę typu 1. W ciąży stwierdzono u niej niezadowalające wyrównanie metaboliczne – ostatnie oznaczenie stężenia hemoglobiny glikozylowanej wynosiło 7,6%. W badaniu ginekologicznym stwierdzono: pH pochwy 4,4, część pochwową uformowaną, rozwarcie kanału szyjki macicy 1 cm. W badaniu USG szacowana masa płodu wynosiła 2430 g, AFI – 27 cm, uwidoczniono też położenie płodu podłużne miednicowe i prawidłowy przepływ krwi w tętnicy pępowinowej oraz tętnicy środkowej mózgu. Glikemia przy przyjęciu wynosiła 238 mg%.

W leczeniu należy rozważyć:

❹ Do szpitala zgłosiła się pacjentka w drugiej ciąży w 22 + 3/7 tygodniu z powodu nieco zwiększonej ilości wodnistej wydzieliny z pochwy od kilku godzin. Kobieta neguje obecność skurczów macicy, ruchy płodu odczuwa prawidłowo. Dotychczasowy przebieg ciąży był niepowikłany. W badaniu ginekologicznym we wziernikach stwierdzono część pochwową uformowaną, skierowaną do tyłu, kanał zamknięty, niewielką ilość wodnistej wydzieliny w pochwie, pH pochwy 6,7. W badaniu ultrasonograficznym uwidoczniono płód żywy, w położeniu poprzecznym, przypuszczalna masa płodu wynosiła 450 g, AFI 7 cm.

W postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym należy uwzględnić:

Do góry