Skuteczność skojarzonych doustnych środków antykoncepcyjnych w leczeniu objawów depresyjnych u kobiet w okresie przedmiesiączkowym

Bob Kronemyer

Niezależny dziennikarz pracujący dla czasopisma „Contemporary OB/GYN”

Contemporary OB/GYN 2022;67(4):17

  • Omówienie wyników metaanalizy badań dotyczących zastosowania skojarzonych doustnych środków antykoncepcyjnych w leczeniu objawów przedmiesiączkowych
  • Potwierdzona przydatność złożonych środków antykoncepcyjnych w zmniejszaniu nasilenia objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego lub przedmiesiączkowego zaburzenia dysforycznego
  • Brak dowodów na skuteczność doustnej złożonej antykoncepcji hormonalnej w leczeniu objawów depresyjnych w okresie przedmiesiączkowym

W metaanalizie 9 randomizowanych prób klinicznych, której wyniki opublikowane zostały w czasopiśmie „American Journal of Obstetrics & Gynecology”1, stwierdzono, że skojarzone doustne środki antykoncepcyjne były umiarkowanie skuteczniejsze niż placebo pod względem zmniejszania łącznego nasilenia objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS – premenstrual syndrome) lub przedmiesiączkowego zaburzenia dysforycznego (PMDD – premenstrual dysphoric disorder). W tej samej analizie wykazano jednak, że preparaty te nie były skuteczne w leczeniu objawów depresyjnych w okresie przedmiesiączkowym.

Do góry