Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoszarada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie

Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (5): 55-56

Kobieta, lat 79. Jakie patologie można rozpoznać na rycinach?

Medium 11

Rycina 1. Prezentacja 2D. Projekcja przezprzełykowa dwujamowa.

Medium 21

Rycina 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przezprzełykowa dwujamowa.

Medium 31

Rycina 3. Projekcja koniuszkowa pięciojamowa. Tryb doplera ciągłego.

Medium 41

Rycina 4. Projekcja podmostkowa. Tryb kolorowego doplera.

Medium 51

Rycina 5. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Tryb kolorowego doplera.

Medium 61

Rycina 6. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Tryb doplera ciągłego.

Rozwiązanie:

1. Zmiany degeneracyjne aparatu zastawki mitralnej (ryc. 1).

2. Istotna niedomykalność zastawki mitralnej (ryc. 2).

3. Podwyższone gradienty przepływu przez sztuczną zastawkę aortalną (ryc. 3).

4. Mała niedomykalność zastawki trójdzielnej (ryc. 4-6).

5. Mały ubytek przegrody międzykomorowej z lewo-prawym przeciekiem (ryc. 5).

6. Istotne nadciśnienie płucne (ryc. 6).

Do góry