Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoszarada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie

Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (3): 65-66

Mężczyzna, lat 30. Jakie patologie można rozpoznać na rycinach?

Medium 11

Rycina 1. Tryb M-mode. Projekcja przymostkowa w osi długiej.

Medium 21

Rycina 2. Tryb 2D. Projekcja przezprzełykowa górna w osi długiej aorty.

Medium 31

Rycina 3. Tryb 2D. Projekcja przezprzełykowa górna w osi długiej aorty.

Medium 41

Rycina 4. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przezprzełykowa górna w osi długiej aorty.

Medium 51

Rycina 5. Tryb 2D. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej.

Medium 61

Rycina 6. Tryb doplera ciągłego. Projekcja koniuszkowa czterojamowa.

Rozwiązanie:

1. Poszerzenie opuszki aorty (ryc. 1, 2).

2. Powiększenie jamy lewego przedsionka (ryc. 1).

3. Dodatkowe echo w drodze odpływu lewej komory (ryc. 2, 3) – wegetacja?

4. Dodatkowe echo związane z przegrodą międzykomorową (ryc. 2) – wegetacja? szczątkowa membrana?

5. Perforacja lewego płatka (płatków?) zastawki aortalnej (ryc. 3).

6. Ciężka niedomykalność aortalna (ryc. 4).

7. Poszerzenie pnia tętnicy płucnej (ryc. 5).

8. Nadciśnienie płucne (ryc. 6).

9. Komorowe zaburzenia rytmu (ryc. 1, 6).

Do góry