Od redakcji

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (1): 3

Szanowni Państwo,

W pierwszych słowach pragnę przywitać się z Państwem w związku z powierzeniem mi zaszczytnej roli redaktora naczelnego Kardiologii po Dyplomie. Jest to dla mnie duże wyzwanie z dwóch powodów: po pierwsze funkcję tę przejmuję od Pana Prof. Grzegorza Opolskiego, wielkiej osobowości i autorytetu w polskiej kardiologii; po drugie redagowane przez prof. Opolskiego od 10 lat pismo należy do najchętniej czytanych pism edukacyjnych z zakresu kardiologii, a jego nakład wynosi ponad 6000 egzemplarzy. Pragnę w tym miejscu pogratulować prof. Grzegorzowi Opolskiemu oraz Radzie Naukowej sukcesu w kierowaniu pismem i wysokiej pozycji Kardiologii po Dyplomie w edukacji lekarzy specjalizujących się w kardiologii i poszerzających wiedzę w ustawicznym kształceniu podyplomowym. Pismo to było dla mnie, jako czytelnika, od szeregu lat także ciekawym i pożytecznym źródłem wiedzy kardiologicznej. Od roku miałem zaszczyt i satysfakcję kierować działem Wady serca.

Chciałbym podziękować wybitnym specjalistom z zakresu kardiologii za przyjęcie zaproszenia do nowej Rady Naukowej Kardiologii po Dyplomie, w szczególności prof. Grzegorzowi Opolskiemu, którego doświadczenie w kierowaniu pismem będzie mi niezwykle potrzebne.

Od bieżącego numeru pismo zmienia swój tradycyjny podział, który zawierał w większości działy diagnostyczne. Działy te pozostają w piśmie w nieco zmienionej formie, natomiast zostaną wprowadzone nowe działy kliniczne: choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu i przewodzenia, strukturalne choroby serca i kardiomiopatie, choroby osierdzia, choroby naczyń oraz kardiologia interdyscyplinarna. Umieszczenie ostatnich dwóch z wymienionych działów jest wyrazem przywiązywania dużej wagi do zagadnień z pogranicza kardiologii, z dziedziny angiologii i innych pokrewnych dyscyplin, w szczególności z zakresu chorób wewnętrznych, z którymi spotykamy się w swojej codziennej pracy kardiologa. Bardzo dziękuję nowym redaktorom działów za przyjęcie zaproszenia i podjęcie się tej ważnej roli w tworzeniu pisma.

Co przynosi nowy numer Kardiologii po Dyplomie? Profesor Wiesław Piechota relacjonuje najistotniejsze zagadnienia poruszane na proCardio Symposium 2011 w Paryżu, poświęconemu biomarkerom sercowym. Jak interpretować wyniki stężenia troponiny T oznaczane testem wysokiej czułości w diagnostyce zawału serca? Kiedy oznaczać stężenie peptydów natriuretycznych? Dużo praktycznych informacji z odniesieniem do standardów.

W dziale Niewydolność serca znajdziemy artykuł dr Danuty Karasek i prof. Władysława Sinkiewicza zawierający przejrzysty opis zmian patofizjologicznych w układzie krążenia u osób w podeszłym wieku oraz informacje, jak diagnozować i leczyć niewydolność serca u tych chorych.

Najtrudniej leczyć nadciśnienie tętnicze charakteryzujące się dużą zmiennością. To ważny i często spotykany problem. Zasady postępowania, zagadnienia chronoterapii to tematy artykułu dr. Aleksandra Prejbisza i prof. Marka Kabata.

W dziale Zaburzenia rytmu i przewodzenia artykuł dr Moniki Kozieł i prof. Zbigniewa Kalarusa przedstawia zasady kwalifikacji chorych do wszczepienia defibrylatora serca w prewencji pierwotnej. Kiedy i u kogo wszczepiać ICD oraz jakie są ograniczenia i niekorzystne skutki elektroterapii? W tym samym dziale prof. Małgorzata Kurpesa omawia częsty problem w praktyce kardiologicznej – omdlenia u młodocianych. Jak startyfikować ryzyko? Komu wszczepiać stymulator?

Dr Piotr Niewiński i prof. Waldemar Banasiak zastanawiają się, czy kardiomiopatia cukrzycowa to powikłanie cukrzycy czy oddzielna choroba. Ciekawe informacje o patofizjologii, a także ważne wskazówki terapeutyczne.

W dwóch działach diagnostycznych znajdziecie Państwo interesujące prezentacje. Prof. Mirosław Kowalski w nowej formule zagadki echo zamieszcza ciekawy przypadek kliniczny w Echoporadzie oraz zagadki w Echoszaradzie. Dr Magdalena Zagrodzka w dziale TK, MR dowodzi dokonującej się rewolucji w diagnostyce. Tomografia komputerowa serca ciągle zaskakuje nas nowymi możliwościami, a wyniki dużych badań z TK wskazują, że niebawem konieczne bedą zmiany w algorytmie standardów diagnostyki choroby wieńcowej.

Numer pisma kończą doniesienia ostatniego miesiąca, opracowane przez zmieniony w połowie zespół autorów, oraz rozwiązanie odpowiedzi na pytania z ostatniego numeru pisma ze szczegółowym uzasadnieniem.

Zapraszam Państwa na V Kongres Akademii po Dyplomie Kardiologia, który odbędzie się 16-17 marca 2012 w Warszawie. Program Kongresu jest bardzo urozmaicony i ciekawy. Zachęcam do uczestnictwa.

Na zakończenie, składam Państwu życzenia noworoczne. Aby nowy 2012 rok był dla Państwa dobry. Aby zdrowie, szczęście i zadowolenie towarzyszyły Państwu w rodzinie i w pracy zawodowej.

Do góry