Echokardiografia od podstaw

Wprowadzenie - Echokardiografia od podstaw

Edyta Płońska-Gościniak

Pracownia Echokardiografii Kliniki kardiologii PUM w Szczecinie

Kardiologia po Dyplomie 2011; 10 (9): 36

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

W tym numerze rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych roli echokardiografii u kobiet w ciąży w rozpoznawaniu i kwalifikacji terapeutycznej wad serca nabytych, wrodzonych i po wszczepieniu zastawek serca. Wprowadzeniem do niego jest artykuł o najważniejszych zmianach w układzie krążenia u kobiet w ciąży. Dydaktyczne i całościowe ujęcie tego elementarza echokardiograficznego może się przydać nie tylko lekarzom wykonującym badania echokardiograficzne. Oczywiście stałym akcentem działu Echokardiografia od podstaw jest zagadka echokardiograficzna.

Do miłego zobaczenia w Szczecinie z tymi, którzy zapisali się na Bałtyckie Dni Kardiologii (dawne Stres Echo), czyli „Standardy diagnostyki i leczenia: z echokardiografią od prewencji do niewydolności serca”, konferencji międzynarodowej, którą organizuję od prawie 14 lat.
Tym razem we wrześniu, nie w październiku.

Edyta Płońska-Gościniak

Do góry