Kardiologia inwazyjna

Wprowadzenie - Kardiologia inwazyjna

Janusz Kochman

Kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej, I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kardiologia po Dyplomie 2011;10 (9): 71

Myślę, że czytelnicy przyzwyczaili się do tego, że artykuły prezentowane na łamach działu poświęconego kardiologii interwencyjnej dotyczą głównie przypadków, w których najczęściej bez trudności udało się wykonać mniej lub bardziej skomplikowaną interwencję na tętnicach wieńcowych. Istnieje jednak również znacznie rzadsza, ale czasami nie mniej spektakularna strona działalności zabiegowej, jaką są powikłania, w tym również takie, które wynikają z pomyłki operatora. Przedstawiony poniżej przypadek dotyczy niezwykle groźnej sytuacji klinicznej, do jakiej doszło podczas planowej angioplastyki prawej tętnicy wieńcowej. Jatrogenne rozwarstwienie naczynia propagujące do aorty wstępującej jest niewątpliwie stanem bezpośredniego zagrożenia życia i wymaga natychmiastowych działań naprawczych. Autorzy przedstawili skuteczny sposób postępowania, który pozwolił na bezpieczne zakończenie przezskórnej interwencji. Dokonali również przeglądu piśmiennictwa na temat rozwarstwień tętnic wieńcowych obejmujących aortę. Dopełnieniem tego interesującego artykułu jest bogaty materiał zdjęciowy, który powinien uatrakcyjnić jego lekturę, do której serdecznie Państwa zapraszam.

I na koniec osobista refleksja: powikłanie może zdarzyć się każdemu, nawet najbardziej doświadczonemu operatorowi. Ważne, aby w takim przypadku zachować zimną krew i nie zapomnieć, że stentgrafty muszą zawsze znajdować się na wyposażeniu pracowni.
Życzę przyjemnej lektury

Janusz Kochman

Do góry