Testy wysiłkowe w kardiologii

Wprowadzenie - Testy wysiłkowe w kardiologii

Sebastian Szmit

I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Onkologii Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

e-mail: s.szmit@gmail.com

Kardiologia po Dyplomie 2011; 10 (8): 68

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

European Society of Hypertension zaleca wysiłek fizyczny jako element zmiany stylu życia, którego celem jest prewencja pierwotna i wtórna nadciśnienia tętniczego.

W artykule proponujemy Państwu przegląd badań klinicznych, które udowadniają zmniejszenie ciśnienia tętniczego dzięki regularnej aktywności fizycznej. Najbardziej efektywny wydaje się trening o obciążeniu od lekkiego do umiarkowanego, głównie aerobowy. Taki wysiłek jest bezpieczny nawet u chorych z nadciśnieniem tętniczym drugiego stopnia z istotnymi chorobami współistniejącymi. Daje korzyść chociażby w zmniejszeniu liczby stosowanych leków hipotensyjnych, zmniejsza ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego związanego z przerostem mięśnia lewej komory serca oraz poprawia jakość życia.

Sebastian Szmit

Do góry