Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw.
Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoszarada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie

Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (11): 53-54

Mężczyzna, lat 79. Jakie patologie można rozpoznać na rycinach?

Medium 11

Rycina 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej.

Medium 21

Rycina 2. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa zmodyfikowana.

Medium 31

Rycina 3. Tryb doplera ciągłego. Projekcja koniuszkowa pięciojamowa.

Medium 41

Rycina 4. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa.

Medium 51

Rycina 5. Prezentacja 2D. Projekcja przezprzełykowa dwujamowa.

Medium 61

Rycina 6. Prezentacja 2D. Projekcja przezprzełykowa wysoka.

Rozwiązanie:

1. Zwapnienia płatków oraz pierścienia zastawki aortalnej (ryc. 1).

2. Poszerzenie aorty wstępującej (ryc. 2).

3. Zwężenie i niedomykalność zastawki aortalnej (ryc. 3).

4. Rozległe zwapnienia płatków i pierścienia zastawki mitralnej (ryc. 4).

5. Przerost mięśnia lewej komory (ryc. 4, 5).

6. Skrzeplina w uszku lewego przedsionka (ryc. 5).

7. Poszerzenie pnia tętnicy płucnej (ryc. 6).

Do góry