Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoszarada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie

Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (1): 63-64

Kobieta, lat 55. Jakie patologie można rozpoznać na zamieszczonych rycinach?

Medium 11

Rycina 1. Tryb 2D. Projekcja z dolnej części przełyku.

Medium 21

Rycina 2. Tryb doplera kolorowego. Projekcja z dolnej części przełyku.

Medium 31

Rycina 3. Tryb doplera kolorowego. Projekcja z dolnej części przełyku.

Medium 41

Rycina 4. Tryb doplera ciągłego. Projekcja koniuszkowa czterojamowa.

Medium 51

Rycina 5. Tryb 2D. Projekcja z dolnej części przełyku.

Medium 61

Rycina 6. Tryb doplera ciągłego. Projekcja koniuszkowa pięciojamowa.

Rozwiązanie:

1. Guz przegrody międzyprzedsionkowej (ryc. 1-3).

2. Mały ubytek przegrody międzyprzedsionkowej z przeciekiem lewo-prawym (ryc. 1-3).

3. Małe nadciśnienie płucne (ryc. 4).

4. Istotny przerost przegrody międzykomorowej (ryc. 1, 2, 5).

5. Zawężanie drogi odpływu lewej komory (ryc. 5, 6).

Do góry