Od redakcji

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (3): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Marzec to dla niektórych lekarzy czas przygotowań do egzaminów specjalizacyjnych. Przedstawiamy Państwu kolejny numer Kardiologii po Dyplomie, który zawiera urozmaiconą tematykę mieszczącą się w obowiązującym programie specjalizacji z kardiologii.

Pierwszym opracowaniem w dziale Choroba niedokrwienna serca jest artykuł prof. prof. Lecha Polońskiego i Mariusza Gąsiora ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu o obecnych możliwościach i wynikach leczenia wstrząsu kardiogennego. Zawiera on aktualne dane o wynikach leczenia wstrząsu zaczerpnięte z Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych. Warunkiem zmniejszenia śmiertelności we wstrząsie zawałowym jest wykonanie możliwie pełnej rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Dowiemy się także o nowych metodach leczenia wstrząsu za pomocą ECMO i urządzeń wspomagających lewą komorę.

W dziale Niewydolność serca dr Magdalena Kłosińska i prof. Jarosław Kasprzak z Łodzi przedstawiają zagadnienie niedoboru żelaza w niewydolności serca. Autorzy prezentują znaczenie patofizjologiczne niedoboru żelaza, przedstawiają aktualny przegląd badań klinicznych i korzyści ze stosowania dożylnej suplementacji żelaza u chorych z ciężką, oporną na leczenie niewydolnością serca.

Jak leczyć nadciśnienie tętnicze u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu? Nadmierna redukcja ciśnienia tętniczego w ostrej fazie udaru jest niekorzystna. Nie należy obniżać ciśnienia o >20% wartości wyjściowej. Prof. Anna Członkowska i dr Jan Bembenek z II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przybliżają to zagadnienie w oparciu o aktualne wytyczne zawierające również wskazówki postępowania w prewencji wtórnej udaru.

Coraz częściej występujący problem, którego waga dotychczas była mało doceniana, niedrożności żył w obrębie klatki piersiowej, może być poważnym utrudnieniem, a czasami stanowić nawet zagrożenie powikłań w czasie zabiegów diagnostyczno-interwencyjnych z dostępu przezżylnego. Prof. Andrzej Kutarski z Lublina przedstawia to zagadnienie, ilustrując artykuł przykładami patologii ze swojego dużego archiwum z implantacji układów do elektroterapii kardiologicznej.

Terapia resynchronizująca w leczeniu niewydolności serca u chorych z wrodzonymi złożonymi wadami serca to stosunkowo nowe zagadnienie, aktualne w kontekście obecnych kryteriów kwalifikacyjnych do tego rodzaju terapii i zwiększającej się populacji dorosłych z wrodzonymi defektami strukturalnymi. Zagadnienie to prezentuje prof. Katarzyna Mizia-Stec z zespołem z I Katedry i Kliniki Kardiologii w Katowicach-Ochojcu.

Kolejny artykuł dr Grzegorza Piotrowskiego i wsp. z Łodzi przynosi opracowanie ważnego zagadnienia niekorzystnego wpływu chemioterapii nowotworów na czynność serca. Kardiotoksyczność antracyklin, trastuzumabu i pochodnych leków – jak monitorować, jak zapobiegać i jak leczyć?

W Zagadkach echo prof. Mirosław Kowalski przedstawia przypadek chorej z kardiomiopatią tako-tsubo oraz zagadkowe zdjęcia z badania u chorego z wadą serca.

Nie należy zapomnieć o przeczytaniu ciekawych Doniesień ostatniego miesiąca. Z nich dowiemy się m.in. o optymalnym spożyciu sodu i potasu, o zapłodnieniu in vitro i ryzyku choroby zakrzepowo-zatorowej oraz czy statyny mogą zmniejszyć ryzyko kardiomiopatii poantracyklinowej.

Życzę wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom Kardiologii po Dyplomie spokojnych i Wiosennych Świąt Wielkanocnych.

Do góry