Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (3): 55-56

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

Często piszę o ograniczeniach echokardiografii. Jednym z nich jest trudność w określeniu przyczyn dysfunkcji lewej komory serca. Czy nadejdzie czas, że wiązka ultradźwięków wniknie do tętnicy wieńcowej i pozwoli zarejestrować prędkość przepływającej tam krwi? Podejmowane próby nie były dotychczas skuteczne. Nie możemy zatem za pomocą badania ultradźwiękowego zróżnicować ostrego zespołu wieńcowego od kardiomiopatii postresowej, nazywanej czasem zespołem złamanego serca (broken heart syndrome) lub, co bardziej odpowiada geometrii lewej komory, tako-tsubo, od nazwy japońskiego naczynia do łowienia ośmiornic. Na stronie www.podyplomie.pl przedstawiamy na filmach, jak wygląda lewa komora dotknięta takim procesem. Statyczne obrazy zawarte w bieżącej Echoporadzie stanowią jedynie wstęp do dyskusji nad tym zagadnieniem, w opinii niektórych coraz częściej rozpoznawanym. Echoszarada przedstawia obrazy badania przezklatkowego i przezprzełykowego u pacjenta kwalifikowanego do interwencji przeznaczyniowej. Jakiej? Z pewnością prawidłowo ocenią Państwo ukryte w obrazach nieprawidłowości. Życzę ciekawej lektury!

Mirosław Kowalski

Dane kliniczne:

Pacjentka, lat 66, dotychczas nielecząca się z powodu chorób układu krążenia, została przyjęta do kliniki z powodu silnego bólu w klatce piersiowej z towarzyszącym wzrostem stężenia enzymów wskaźnikowych (stężenie troponiny I 2,52 ng/ml). Bólowi t...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pytanie:

Co może być powodem takich objawów u pacjentki? W jakim obszarze mięśnia lewej komory serca spodziewamy się największych zaburzeń kurczliwości?

Odpowiedź:

U chorej należy rozpoznać kardiomiopatię tako-tsubo. W chorobie tej jama lewej komory jest zwykle niepowiększona, a mięsień nieprzerośnięty (ryc. 1). Analiza funkcji [...]
Do góry