Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (6): 51-52

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

Zapalenie mięśnia sercowego jest chorobą występującą często u ludzi młodych i całkowicie zdrowych. Ponieważ obraz zapalenia może przypominać wiele innych stanów w kardiologii, konieczne jest rozważne prowadzenie diagnostyki i wybór jej właściwych metod. Obrazowanie specjalistyczne (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) w takim przypadku to domena ośrodków klinicznych. Warto jednak pamiętać o badaniu echokardiograficznym i nie dyskredytować jego roli. Echoporada przypomina, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku podejrzenia zapalenia mięśnia sercowego. Zastosowanie podstawowych metod oceny ultradźwiękowej pozwoli właściwie ukierunkować diagnostykę i opiekę nad pacjentem. W Echoszaradzie natomiast przedstawiona jest rzadka wrodzona wada serca. Nie niesie ona, na szczęście, poważnych konsekwencji hemodynamicznych. Proszę odnaleźć ukryte w obrazach patologie.
Życzę ciekawej lektury!

Mirosław Kowalski

Dane kliniczne:

Mężczyzna 29-letni, nieleczący się dotychczas przewlekle i niemający obciążeń kardiologicznych, został przyjęty do kliniki z powodu nietypowych dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, które utrzymywały się od kilku dni. Poza bólami w klatce pie...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pytanie:

Jaką chorobę należy rozpoznać? Jaką rolę odgrywa badanie echokardiograficzne i na co w diagnostyce tej choroby należy zwrócić szczególną uwagę?

Odpowiedź:

Istnieją dane, żeby u pacjenta rozpoznać zapalenie mięśnia sercowego. Obraz kliniczny tej choroby bywa różny, choć do podstawowych jej objawów zalicza [...]
Do góry