Od redakcji

 

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (6): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Po licznych majowych i czerwcowych konferencjach i kongresach zbliża się okres wakacyjny, w którym powinniśmy wypocząć po intensywnej całorocznej pracy, ale trudno nam będzie się zupełnie oderwać od literatury fachowej. Dlatego, w przerwach między relaksem na łonie natury, polecam czerwcowy numer Kardiologii po Dyplomie.

Jako pierwszy prezentujemy artykuł zespołu prof. Roberta Gila z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CSK MSW w Warszawie poświęcony zagadnieniom reperfuzji w krążeniu wieńcowym, ze szczególnym uwzględnieniem osób w starszym wieku. Większa część artykułu poświęcona jest opisowi etiopatogenezy a następnie strategii postępowania kardioprotekcyjnego i wskaźnikom reperfuzyjnym. Autorzy zwracają uwagę na specyfikę symptomatyki i przebiegu ostrego zespołu wieńcowego u osób w starszym wieku.

Badania obrazowe to codzienne narzędzie w postępowaniu kardiologa i kardiochirurga. Profesor Magdalena Kostkiewicz z Kliniki Chorób Serca i Naczyń UJ CM jest autorką opracowania na temat obrazowania w niewydolności serca. Techniki obrazowe, obok stosowanej na co dzień echokardiografii, takie jak PET, SPECT i CMR, służą rozpoznawaniu etiologii dysfunkcji i niewydolności serca i mają szczególne zastosowanie w ocenie żywotności mięśnia sercowego. W artykule dowiemy się, jak właściwie wykorzystywać te cenne narzędzia diagnostyczne.

Kolejny artykuł dotyczący chorych w podeszłym wieku, autorstwa prof. Jerzego Głuszka i dr Anny Wolskiej-Bułach z Kliniki Hipertensjologii UM w Poznaniu, przedstawia zasady stosowania leków hipotensyjnych oraz ich wpływ na rokowanie w tej grupie wiekowej. Obecnie wiemy, że u osób w zaawansowanym wieku nie należy nadmiernie obniżać ciśnienia tętniczego.

Ważne zagadnienie odelektrodowej dysfunkcji zastawki trójdzielnej opracował zespół autorów z Kielc i Lublina. Jak należy postępować w przypadku ciężkiej niedomykalności zastawki trójdzielnej u chorego z wszczepioną elektrodą? Ciekawy artykuł, bogato ilustrowany zdjęciami radiologicznymi i echokardiograficznymi przypadków klinicznych.

Każdy kardiolog ma nierzadko do czynienia z chorym kierowanym na zabieg stomatologiczny. Zagadnienia profilaktyki IZW oraz profilaktyki przeciwzakrzepowej, w tym z zastosowaniem nowych doustnych antykoagulantów, w różnych grupach schorzeń w gabinecie stomatologicznym zawiera artykuł autorów ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z Zabrza i Bytomia.

W bieżącym numerze rozpoczynamy nowy dział - Przypadki EKG, którego redakcji podjął się dr hab. Krzysztof Szydło z Katowic. Prezentuje on ciekawy przypadek chorego z częstoskurczem. Zapraszamy do nadsyłania ciekawych, dobrze udokumentowanych przypadków z zakresu diagnostyki elektrokardiograficznej i elektrofizjologicznej.

Interesujący przypadek młodego mężczyzny z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego prezentuje prof. Mirosław Kowalski, a dr Jacek Brzeziński i dr Magdalena Zagrodzka przedstawiają trudne zagadnienie rozpoznawania niescalenia lewej komory z zastosowaniem rezonansu magnetycznego.

Nie wolno pominąć lektury ostatnich doniesień miesiąca przygotowanych przez niezawodnych: Martę Załęską-Kocięcką i Piotra Górala.

Do góry