Od redakcji

Wstęp

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (3): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Wiosenny marcowy numer Kardiologii po Dyplomie zawiera opracowania z zakresu tematycznego leczenia ostrej niewydolności serca, hormonozależnego nadciśnienia tętniczego, problemów związanych z elektroterapią oraz ryzykiem arytmicznym u chorych z kardiomiopatią przerostową.
W dziale Niewydolność serca autorzy z Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca CM UJ z Krakowa przedstawiają zagadnienie zastosowania nieinwazyjnej wentylacji płuc z dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych z użyciem maski twarzowej lub nosowej u chorych z obrzękiem płuc lub przewlekłą zdekompensowaną niewydolnością serca. Pozwala ona niejednokrotnie uniknąć intubacji chorego i jest rekomendowana przez ESC. Nie należy jej stosować w zawale prawej komory ani we wstrząsie kardiogennym.
Guz chromochłonny (pheochromocytoma), który jest rzadką przyczyną opornego na leczenie nadciśnienia tętniczego, może powodować występowanie ostrych stanów kardiologicznych i stwarzać duże problemy diagnostyczne. O występowaniu kardiomiopatii tako-tsubo, szerokiego wachlarza zaburzeń rytmu u tych chorych, a także o lekach przeciwwskazanych u chorych z pheochromocytoma dowiemy się z artykułu opracowanego przez prof. Włodzimierza Januszewicza, osobę o ogromnych zasługach dla rozwoju polskiej kardiologii oraz powszechnie szanowany autorytet w dziedzinie kardiologii i hipertensjologii, wraz ze współautorami z ośrodków zajmujących się hipertensjologią z Radomia i Instytutu Kardiologii w Warszawie.
Wszczepiając choremu układ stymulujący i/lub defibrylator, pamiętajmy, że „kiedyś” może zaistnieć potrzeba wszczepienia nowych elektrod, a te obecne mogą wymagać usunięcia. Ciekawy artykuł na ten ważny temat ze szczególnym rozwinięciem powikłań towarzyszących usuwaniu elektrod opracowali autorzy z ośrodków akademickich z Kielc i Lublina.
Ważnym elementem diagnozowania chorego z kardiomiopatią przerostową jest stratyfikacja ryzyka wystąpienia groźnych dla życia arytmii. W artykule autorów z Instytutu Kardiologii w Warszawie znajdziemy informacje nie tylko o prognozowaniu, lecz także o zasadach kwalifikacji chorych do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora.
Postępowanie z chorym w podeszłym wieku i zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej, to temat którego opracowania podjęli się autorzy z Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
W numerze marcowym znajdziemy także interesujące przypadki EKG oraz ECHO, drugą część opracowania wskazań do badania serca metodą rezonansu magnetycznego oraz ciekawe Doniesienia z ostatniego miesiąca.

Do góry