Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada

dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., redaktor działu

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!

Niedomykalność mitralna o etiologii niedokrwiennej występuje często w populacji i może mieć różne zaawansowanie. Osoby po przebytym zawale mięśnia sercowego z dużą dysfunkcją skurczową i przebudową mięśnia lewej komory mogą zmagać się z narastającą falą zwrotną mitralną wtórną do restrykcji płatków. Zadaniem echokardiografisty jest nie tylko określić istotność fali zwrotnej, ale także dokładny mechanizm niedomykalności. Koniecznym elementem diagnostyki w takiej sytuacji może okazać się badanie przezprzełykowe, ilustrujące morfologię płatków i zależności między nimi. Mając taką wiedzę, można przedyskutować z kardiologiem interwencyjnym czy kardiochirurgiem sposób dalszego postępowania. W „Echoszaradzie” z kolei przedstawiam badanie wykonane u 80-letniej kobiety z wadą zastawkową. Obrazy tym razem nie odpowiadają na pytanie, jaką podjąć decyzję, a pozwalają jedynie na zdefiniowanie nieprawidłowości. Życzę ciekawej lektury.

Mirosław Kowalski

Dane kliniczne:

Pacjent 74-letni został przyjęty na oddział intensywnej terapii z powodu obrzęku płuc. Podano dożylnie furosemid oraz zastosowano wlew nitrogliceryny, uzyskując stabilizację stanu i zmniejszenie duszności. Był to kolejny incydent obrzęku płuc w os...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pytanie:

Co może być powodem nawracających obrzęków płuc u chorego? Jakie postępowanie należy wdrożyć?

Odpowiedź do Echoporady:

Jama lewej komory u opisanego chorego jest istotnie powiększona (ryc. 1), a funkcja kurczliwa mięśnia upośledzona. W wyniku przebytego zawału mięśnia sercowego [...]
Do góry