Echoszarada

dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., redaktor działu

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozwiązanie Echoszarady:

Do góry