Diagnostyka zagadki echo

Echoporada

dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., redaktor działu

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!

Bieżąca Echoporada znów odnosi się do pułapek echokardiografii. Mogą one dotyczyć wielu aspektów diagnostyki, a zwłaszcza oceny zaawansowania wad wrodzonych i nabytych serca. Badanie przezprzełykowe jest wartościowym narzędziem weryfikującym. Naszą rolą jest umiejętne posługiwanie się nim i nienarażanie pacjenta na niepotrzebny dyskomfort. Przedstawiam chorego, u którego obrazowanie przezprzełykowe okazało się bardzo potrzebne. Odsłoniło nową sytuację hemodynamiczną i spowodowało, że poszerzył się zakres zabiegu kardiochirurgicznego.

W Echoszaradzie natomiast prezentuję przypadek młodego mężczyzny ze złożoną wadą serca, której część składowych ma charakter wrodzony, a część nabyty. Przypominam tylko, że liczba patologii może być zarówno większa, jak i mniejsza niż liczba rycin. Jakie to patologie? Proszę spróbować odgadnąć.

Życzę ciekawej lektury!

Mirosław Kowalski

Dane kliniczne:

Pacjent 66-letni ze zwężeniem zastawki aortalnej, z nadciśnieniem tętniczym, hipercholesterolemią, nadwagą został przyjęty do kliniki planowo w celu diagnostyki i określenia sposobu dalszego postępowania. Chory od kilku lat skarżył się na duszność...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pytanie:

Do jakiej operacji chory się kwalifikuje?

Odpowiedź do Echoporady:

Rozpoznanie ciasnej stenozy zastawki aortalnej nie budzi wątpliwości. Jama lewej komory jest mała, a mięsień przerośnięty (ryc. 1). Pole powierzchni ujścia [...]
Do góry