Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior Redaktor Naczelny

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Zapraszam do przeczytania najnowszego numeru „Kardiologii po Dyplomie”. Tematem numeru jest niescalony mięsień, a jego ilustracją opracowanie dr Agnieszki Pawlak i wsp. z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN i Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Zagadnienie to jest ważne dla klinicysty, który rozpoznając kardiomiopatię z niescaleniem mięśnia lewej komory, musi podejmować określone działania prewencyjne i terapeutyczne. Rozwój technik obrazowych – echokardiografii i rezonansu magnetycznego – sprawił, że często dochodzi do „nadrozpoznawania” tej patologii. Artykuł, który proponujemy, podejmuje to zagadnienie kompleksowo. Przedstawia patogenezę, klasyfikację, zasady diagnostyki i postępowania przy jej rozpoznaniu. Ilustrowany jest typowymi obrazami z badań ECHO i MR.

W kolejnych wydaniach „Kardiologii po Dyplomie” omówimy najważniejsze aspekty aktualnych wytycznych ESC, ukazując różnice w stosunku do poprzednio obowiązujących. W tym numerze zaprezentujemy artykuł o postępowaniu w migotaniu przedsionków autorów z Łodzi – dr. Michała Kałowskiego i prof. Jerzego Wranicza.

Dobre przygotowanie chorego po konsultacji kardiochirurgicznej do zabiegu operacyjnego decyduje często o wyniku zabiegu. Najczęstsze błędy w przygotowniu pacjenta do operacji kardiochirurgicznej widziane z perspektywy kardiochirurgów opisuje prof. Tomasz Hirnle z zespołem z Białegostoku. Artykuł kończy 7 ważnych punktów do zapamiętania przez kardiologa.

Otyłość to epidemia naszych czasów. Dobrze wiemy, że najlepiej zwalczać ją odpowiednio dobraną dietą i ruchem. Taka naturalna terapia powinna być jednak czasami wspomagana farmakoterapią. Pamiętamy preparaty, które w ubiegłych latach wycofano z użycia z powodu wywoływania poważnych objawów niepożądanych. Z kolei niektórych z obecnie dostępnych nie można stosować u każdego chorego ze względu na schorzenia towarzyszące. W artykule dr Małgorzaty Biedroń i wsp. ze SUM w Katowicach opisano 4 nowe leki, w tym dwa dopuszczone do stosowania w Unii Europejskiej, oraz możliwości pojawienia się na rynku w przyszłości nowych preparatów.

Cieszymy się z sukcesów naszych sportowców na światowych arenach, ale mamy w pamięci również tragiczne zdarzenia w czasie zawodów. Wykrywanie utajonych schorzeń, które mogą być przyczyną nagłych zdarzeń sercowych u sportowców, to ważne zadanie dla konsultujących ich kardiologów. Jednym z badań stosowanych w pogłębionej diagnostyce jest echokardiografia. Interpretacja wyniku badania nie jest czasami łatwa i nierzadko może prowadzić do nieuzasadnionych dyskwalifikacji. Dr Wojciech Król i wsp. z WUM przedstawiają najczęstsze kłopoty interpretacyjne, wskazując na różnicowanie pomiędzy adaptacyjną przebudową serca do wyczynowego wysiłku a patologią.

O częstych problemach, tym razem w interpretacji EKG, pisze dr hab. Krzysztof Szydło z Katowic. Do nierzadko spotykanych należą także trudności interpretacyjne zmian zastawkowych u osób w zaawansowanym wieku w badaniu ECHO (dr Paulina Wejner-Mik i prof. Piotr Lipiec z Łodzi). Zachęcam także do zapoznania się z rzadziej występującymi zmianami w układzie krążenia będącymi wynikiem: akromegalii (dr Hanna Jankowska i wsp. ze Szczecina) oraz rzadkich wrodzonych chorób tkanki łacznej (dr Mariusz Ciołkiewicz i prof. Anna Kuryliszyn-Moskal z Białegostoku). Pięknie ilustrowany przypadek odejścia lewej tętnicy wieńcowej od pnia płucnego u osoby dorosłej prezentują prof. Olga Trojnarska i dr Aleksandra Ciepłucha z Poznania.

Życzę miłych chwil z „Kardiologią po Dyplomie”.

Do góry