Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior Redaktor Naczelny

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Tematem wrześniowego numeru „Kardiologii po Dyplomie” jest obrazowanie 3D w kardiologii. Burzliwy rozwój technik obrazowania w ciągu ostatnich 50 lat spowodował, że nie wyobrażamy sobie funkcjonowania diagnostyki kardiologicznej bez ich udziału. Od kilkunastu lat coraz częściej wykorzystywane są techniki z obrazowaniem przestrzennym – trójwymiarowym. Pozwalają one na lepszą ocenę topograficzną struktur oraz narządów i są niezastąpione w planowaniu oraz w czasie wykonywania niektórych zabiegów małoinwazyjnych metodą przezcewnikową. W ostatnich latach pojawiły się możliwości trójwymiarowego drukowania modeli anatomicznych przydatnych w planowaniu zabiegów. W artykule Michała Pellera i wsp. z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM znajdą Państwo więcej informacji o nowych możliwościach tej fascynującej metody.

Zaburzenia elektrolitowe są często spotykane w codziennej praktyce lekarskiej. Wiele z nich jest groźnych dla życia chorego. W artykule dr Katarzyny Wyskidy i prof. Jerzego Chudka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach znajdziemy przejrzyste przedstawienie zaburzeń homeostazy potasu wraz z algorytmami postępowania w hipo- i hiperkaliemii.

W bieżącym numerze „Kardiologii po Dyplomie” mamy również dwa artykuły dotyczące cukrzycy. Autorzy Michał Marciniec i Andrzej Nowak z Lublina opisują zasady diagnostyki i postępowania w cukrzycowej neuropatii sercowo-naczyniowej, natomiast dr Wiesława B. Duda-Król i wsp., autorzy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawiają przypadek pacjenta z cukrzycą i chorobą wieńcową leczonego empagliflozyną.

Z pewnością zainteresują Państwa dwa artykuły z dziedziny arytmologii. Pierwszy z nich to przypadek niecodziennego współistnienia dwóch rodzajów arytmii u chorej poddanej badaniu elektrofizjologicznemu, skutecznie leczonej ablacją (dr Krzysztof Kaczmarek i wsp. z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), a drugi to artykuł prof. Mariusza Pytkowskiego z Instytutu Kardiologii w Warszawie poświęcony diagnostyce elektrofizjologicznej i wykonywaniu zabiegów ablacji u chorych z tachyarytmiami nadkomorowymi.

Pozostając w tematyce elektrokardiologicznej, zachęcam do zapoznania się z analizą popełnianych często błędów w opisie EKG (dr hab. Krzysztof Szydło i lek. Marcin Wita z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach) oraz opisem konsensusu ekspertów w zakresie metod ambulatoryjnego monitorowania EKG (lek. Irmina Urbanek i wsp. z UM w Łodzi).

Efekt oraz ryzyko zabiegu kardiochirurgicznego w dużym stopniu zależą od właściwego przygotowania chorego do operacji. O tym, jak przygotować pacjenta do planowego zabiegu, a jak do operacji pilnej, traktuje artykuł lek. Rafała Wolnego oraz prof. Zbigniewa Chmielaka z Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Dla przypomnienia o „zapomnianej zastawce” przeczytamy w pierwszej części opracowania dr. Pawła Litwińskiego z Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu Kardiologii w Warszawie, bogato ilustrowanej schematycznymi rycinami oraz fotografiami śródoperacyjnymi.

Okazuje się, że zbyt mało spożywamy wielonienasyconych kwasów tłuszczowych ω-3, które mają znaczenie w prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia. Co zrobić, aby zapewnić odpowiednią ich podaż organizmowi? Te informacje przekazuje nam dr hab. Dariusz Włodarek z Katedry Dietetyki SGGW w Warszawie.

Życzę interesującej lektury.

Do góry