Leki

Co nowego w lekach współczesnej terapii

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

Nowości na polskim rynku

Benfogamma Forte (benfotiamina) tabl. powl. 300 mg 30 szt.

Syntetyczna pochodna tiaminy (witamina B1).

Wskazania. Dorośli. Leczenie potwierdzonego niedoboru witaminy B1. Zapobieganie skutkom niedoboru witaminy B1, którego nie można skutecznie uzupełnić za pomocą diety u pacjentów z grupy ryzyka. Leczenie neuropatii i zaburzeń sercowo-naczyniowych spowodowanych niedoborem witaminy B1. Klinicznie rozpoznany niedobór witaminy B1 może wystąpić w następujących przypadkach: cukrzyca, niedobory diety i niedożywienie (np. beri-beri), długotrwałe żywienie pozajelitowe, intensywna dieta odchudzająca (głodowa), hemodializa, zaburzenia wchłaniania, przewlekły alkoholizm (kardiomiopatia spowodowana alkoholizmem, encefalopatia Wernickego, zespół Korsakowa), zwiększone zapotrzebowanie (np. ciąża, laktacja).

Carvin (karwedylol) tabl. powl. 6,25 mg 30 szt., tabl. powl. 12,5 mg 30 szt. i tabl. powl. 25 mg 30 szt.

Nieselektywny β-adrenolityk, antagonista receptorów α1, rozszerza naczynia krwionośne, wykazuje stabilizujące działanie błonowe.

Wskazania. Leczenie stabilnej postaci łagodnej, umiarkowanej i ciężkiej przewlekłej niewydolności serca jako uzupełnienie standardowego leczenia podstawowego inhibitorami ACE, lekami moczopędnymi i digoksyną u pacjentów z prawidłową objętością wewnątrznaczyniową. Nadciśnienie tętnicze. Leczenie stabilnej choroby wieńcowej. Leczenie pacjentów po zawale serca ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności lewej komory (LVEF ≤40%).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowości na polskim rynku

Benfogamma Forte (benfotiamina) tabl. powl. 300 mg 30 szt.

Nowości na liście refundacyjnej

Candezek Combi (kandesartan cyleksetylu i amlodypina) kaps. twarde 8 mg/5 mg 30 szt. i 90 szt., kaps. twarde 8 mg/10 mg [...]

Nowości na liście bezpłatnych leków dla seniorów >75 r.ż. (tylko we wskazaniach refundacyjnych) – heparyny drobnocząsteczkowe

Dalteparyna (sól sodowa) – Fragmin

Leki wycofane z listy refundacyjnej

Candesartan + HCT Genoptim, Co-Indipam, Ifirmasta

Do góry