Leki

Co nowego w lekach współczesnej terapii

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

Nowe preparaty na polskim rynku

Dipperam (amlodypina i walsartan) tabl. powl. 5 mg/80 mg 28 szt., tabl. powl. 5 mg/160 mg 28 szt., tabl. powl. 10 mg/160 mg 28 szt.

Preparat złożony o addytywnym działaniu przeciwnadciśnieniowym, zawierający amlodypinę (antagonista wapnia, pochodna dihydropirydyny) i walsartan (antagonista receptora AT1 angiotensyny II).

Wskazania. Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego. Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas monoterapii amlodypiną lub walsartanem.

Malidum (eplerenon) tabl. powl. 25 mg 30 szt., tabl. powl. 50 mg 30 szt.

Kompetycyjny i selektywny antagonista aldosteronu.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowe preparaty na polskim rynku

Dipperam (amlodypina i walsartan) tabl. powl. 5 mg/80 mg 28 szt., tabl. powl. 5 mg/160 mg 28 szt., tabl. powl. 10 [...]

Nowe preparaty na liście refundacyjnej aptecznej

Nowe preparaty z ezetymibem refundowane we wskazaniu: hipercholesterolemia LDL-C >130 mg/dl utrzymująca się mimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale [...]

Nowe wskazania w zarejestrowanych lekach

Ewolokumab (Repatha) roztw. do wstrzyk. s.c. 140 mg/ml ampułkostrzyk. à 1 ml
Do góry