Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Redaktor Naczelny „Kardiologii po Dyplomie″

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo!

Tematem wakacyjnego numeru „Kardiologii po Dyplomie” jest kardiomiopatia związana z arytmią, zagadnienie opisane przez lek. Piotra Gardziejczyka i prof. Mariusza Pytkowskiego z Instytutu Kardiologii w Aninie. Uporczywa tachykardia może prowadzić do rozwoju niewydolności serca zarówno u pacjenta z istniejącą już uprzednio strukturalną chorobą serca, jak i u osoby bez zidentyfikowanego schorzenia serca. Autorzy proponują algorytm postępowania z chorym z kardiomiopatią związaną z arytmią, w którym ważne miejsce zajmuje rozważenie wskazań do leczenia podłoża arytmii metodą ablacji. Warto zwrócić uwagę, że bardzo liczna (>24% QRS w badaniu holterowskim) ekstrasystolia komorowa, głównie z drogi odpływu prawej komory, która w niektórych przypadkach prowadzi do rozwoju kardiomiopatii, może być skutecznie opanowana za pomocą ablacji ogniska arytmii.

Jesień za pasem, warto zatem pomyśleć o grypie. Artykuł dr. hab. Ernesta Kuchara z WUM traktuje o związku grypy z występowaniem chorób układu krążenia. Już we wrześniu będzie można się zaszczepić przeciw grypie. Szczególnie osoby z grupy ryzyka, tj. małe dzieci oraz osoby w podeszłym wieku, a także ze schorzeniami kardiologicznymi, powinny się zaszczepić, aby uniknąć powikłań grypy, hospitalizacji i ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Niestety odsetek osób, które poddają się szczepieniom, jest bardzo mały, a przecież rekomendacje ESC zalecają szczepienie przeciw grypie jako formę prewencji schorzeń sercowo-naczyniowych. I jeszcze raz niestety trzeba stwierdzić, że w naszym kraju intensywnie działają grupy antyszczepionkowe, starające się negować obiektywne dowody naukowe.

Warto przypomnieć sobie zasady postępowania z pacjentami z chorobą wieńcową, u których rozważa się rewaskularyzację zgodnie z ostatnimi wytycznymi ESC 2018 – artykuł opracowany przez lek. Katarzynę Matyjas i wsp. z UM w Łodzi. Ważne są m.in. wybór metody rewaskularyzacji i okołoproceduralne zasady stosowania leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych.

Wpływ niektórych leków psychiatrycznych na występowanie groźnych arytmii (wydłużenie QT przez trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne) i na wskaźniki ryzyka kardiometabolicznego jest znany. Artykuł mgr Dagny Gorostizy i prof. Łukasza Święcickiego z Kliniki Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Psychologii w Warszawie przedstawia w tym aspekcie stare i nowe leki stosowane w psychiatrii.

Czy stymulacja nerwowo-mięśniowa mięśnia czworogłowego i brzuchatego łydki może torować drogę do rehabilitacji kardiologicznej chorych z zespołem kruchości i sarkopenią, dowiemy się z opracowania zespołu z Oddziału Kardiologicznego i Rehabilitacji Kardiologicznej w Lęborku oraz z Kliniki Rehabilitacji w Gdańsku.

Zachęcam jeszcze do zapoznania się w tym numerze z tematem podejmowania decyzji terapeutycznych u chorego z wadą zastawkową serca (lek. Michał Kowara i prof. Marcin Grabowski z WUM) i z problemem występowania choroby wieńcowej u dorosłych z wrodzoną wadą serca (lek. Małgorzata Kowalczyk i prof. Mirosław Kowalski z IK w Aninie), a także z przypadkiem zaburzeń rytmu serca u chorej z pentalogią Fallota (dr Jolanta Wrzesińska i dr Ryszard Wlazłowski ze Zgierza).

Z koleżeńskim wakacyjnym pozdrowieniem

Do góry