Small 75544

Rycina 2. Postępowanie diagnostyczne z pacjentem w stanie stabilnym hemodynamicznie

Small 76668

Rycina 3. Strategia postępowania z pacjentem z zatorowością płucną z uwzględnieniem stanu klinicznego

Podsumowanie

Podsumowując, należy zauważyć znaczny postęp w leczeniu PE w ostatnich dwu dekadach. Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne poszerzyły możliwości i zwiększyły skuteczność działania oraz bezpieczeństwo chorych. Embolektomia chirurgiczna, kiedyś względnie często wykonywana, należy obecnie do rzadkości. Techniki wspomagania krążenia umożliwiają przeprowadzenie chorego przez okres skrajnej niestabilności hemodynamicznej. Z drugiej strony częstość występowania PE i potencjalne duże ryzyko zmuszają do czujności i bezzwłocznego włączenia optymalnego leczenia, co ułatwią przedstawione tutaj w skrócie wytyczne1.

Do góry