Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Redaktor Naczelny „Kardiologii po Dyplomie″

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo!

Koleżanki i Koledzy!

Przedstawiamy Państwu wakacyjny numer „Kardiologii po Dyplomie” w okresie, kiedy z powodu pandemii borykamy się ze zmianą wcześniejszych planów urlopowych. Tematem numeru są dziedziczne choroby i zespoły prowadzące do tętniaków i rozwarstwień aorty piersiowej. Artykuł na ten temat został opracowany przez prof. Zofię Bilińską i wsp. z Narodowego Instytutu Kardiologii w Aninie, zespół mający duże doświadczenie w diagnostyce dziedzicznych schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Tętniaki aorty i jej rozwarstwienia występują u około 1% populacji. Wśród nich część stanowią genetycznie uwarunkowane, występujące rodzinnie patologie aorty. Dotychczas zidentyfikowano ponad 30 genów powiązanych z tą patologią. Wczesne rozpoznanie i – w uzasadnionych przypadkach – profilaktyczne leczenie chirurgiczne mają istotne znaczenie dla rokowania. W artykule znajdziemy opisy zespołowych i niezespołowych postaci schorzeń wraz z przypisaniem im wariantów genów.

Wskazaniem do włączenia specyficznej terapii naczyniowej nadciśnienia płucnego jest jego etiologia w postaci choroby tkanki łącznej (artykuł lek. Beaty Budy-Szali i dr hab. Marzeny Olesińskiej). W identyfikacji takich chorych konieczny jest kontakt z oddziałami reumatologii i dermatologii.

W oczekiwaniu na mające ukazać się nowe wytyczne w postępowaniu w NSTEMI autorzy dr hab. Adam Kern z Uniwersytetu Mazursko-Warmińskiego w Olsztynie i dr hab. Jacek Bil z CMKP w Warszawie przypominają aktualne strategie postępowania w NSTEMI, przytaczając również dane z polskiego rejestru ORPKI oraz najnowsze wyniki niedawno opublikowanych badań klinicznych dotyczących stosowania leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych w ostrych zespołach wieńcowych.

W numerze znajdziemy także najważniejsze zalecenia zawarte w wytycznych ESC z 2019 r. dotyczące postępowania w częstoskurczu nadkomorowym (lek. Paulina Przyżycka i wsp. z UM w Łodzi) oraz postępowania w dyslipidemii (lek. Łukasz Maciejewski i wsp. z SUM w Katowicach).

Interesujący przypadek sercowej postaci amyloidozy prezentują lek. Paulina Łasak i wsp. z WUM.

Zachęcam do zapoznania się z tym wakacyjnym numerem, życząc jednocześnie udanego, zdrowego wypoczynku.

Do góry