Koronarografia

Chory ze zwężeniem pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej leczony za pomocą angioplastyki

lek. Magdalena Jędrychowska
prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

II Klinika Kardiologii i Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

II Klinika Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych,

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie

ul. Jakubowskiego 2, 30-668 Kraków

e-mail: mbbartus@cyfronet.pl

stanislaw.bartus@uj.edu.pl

  • Duże ryzyko operacyjne, zwłaszcza u chorych w zaawansowanym wieku, stanowi podstawę do wykonania zabiegu angioplastyki
  • W artykule przedstawiono opis przypadku 85-letniego pacjenta wraz z badaniami obrazowymi

Opis przypadku

Pacjent w wieku 85 lat z przewlekłą niewydolnością serca po przebytym epizodzie zatorowości płucnej w marcu br. został przyjęty na Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z powodu stwierdzenia spadku frakcji wyrzutowej (EF 15%) w badaniu ambulatoryjnym oraz postępującego ogólnego osłabienia. Chory miał też w wywiadzie chorobę niedokrwienną serca, hipercholesterolemię, miażdżycę tętnic kończyn dolnych, utrwalone migotanie przedsionków, ponadto był po zawale serca ściany dolnej leczonym zachowawczo w 2017 r. i implantacji dwujamowego rozrusznika serca w tym samym roku z powodu bloku przedsionkowo-komorowego III stopnia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

U chorych z niską frakcją wyrzutową lewej komory korzystne może okazać się zastosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej w celu zwiększenia napływu wieńcowego na [...]

Do góry