Koronarografia

Koronarografia nie mówi nam wszystkiego o naczyniach wieńcowych

lek. Magdalena Jędrychowska
prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

II Klinika Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

II Klinika Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych,

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie

ul. Jakubowskiego 2, 30-668 Kraków

e-mail: mbbartus@cyfronet.pl

stanislaw.bartus@uj.edu.pl

  • W artykule przedstawiono przypadek 83-letniego pacjenta z zawałem bez uniesienia odcinka ST przyjętego w celu wykonania koronarografii, która nie uwidoczniła krytycznych przewężeń w naczyniach wieńcowych
  • Przyjęto, że najprawdopodobniej podwyższone stężenie troponiny wynikało u chorego z migotania przedsionków, szybko jednak okazało się, że nie można postępować rutynowo

Opis przypadku

Pacjent w wieku 83 lat z napadowym migotaniem przedsionków, niedoczynnością tarczycy, nadciśnieniem tętniczym i hipercholesterolemią został przyjęty na oddział z powodu zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI – non-ST elevation myocardial infarction). Stężenie troponiny u chorego przy przyjęciu było znacznie podwyższone i wynosiło 1338,68 ng/l (N <47,5 ng/l).

 

W EKG obserwowano odwrócenie załamków T w całej wstędze przedsercowej (ryc. 1). W wykonanej koronarografii uwidoczniono blaszki miażdżycowe w proksymalnym i środkowym odcinku gałęzi międzykomorowej przedniej zwężające światło naczynia o 20-30% ora...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Zaprezentowany przypadek jest przykładem procesu podejmowania decyzji w leczeniu chorego z ostrym zespołem wieńcowym. Podejmując właściwą dla chorego decyzję, należy się [...]

Do góry