Serce temidy

Polifarmakoterapia u pacjenta z wielochorobowością – odpowiedzialność lekarza za leczenie farmakologiczne

lek. Kacper Jerzyk, specjalista kardiologii1
dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny2
dr hab. n. med. Jarosław Woroń, specjalista farmakologii klinicznej

1Oddział Kardiologii, Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

2www.prawalekarza.pl

3Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

4Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Adres do korespondencji:

prawa.lekarza@gmail.com

  • Na podstawie opisu przypadku w artykule przedstawiono różne interakcje lekowe mogące zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów
  • Zawsze należy pamiętać, że ostateczna pozytywna ocena prawna zachowania lekarza jest uzależniona zarówno od medycznej zasadności danej decyzji, jak i od spełniania innych wymogów prawnych (np. udzielenia odpowiedniej informacji pacjentowi)

Opis przypadku

Na szpitalny oddział ratunkowy przywieziono 69-letnią kobietę z powodu znacznego osłabienia. W wywiadzie pacjentka podała, że osłabienie narastało od 5 dni, a w dniu przyjazdu do szpitala miała 3 epizody omdlenia. Kobieta była leczona z powodu napadowego migotania przedsionków, nadciśnienia tętniczego, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych i biodrowych, od tygodnia zmagała się z infekcją wirusową, ponadto od 5 dni leczy łupież pstry.

 

W badaniu przedmiotowym stwierdzono: bladość, ciśnienie 80/60 mmHg, bradykardię (45 uderzeń/min); w EKG spoczynkowym zupełny blok przedsionkowo-komorowy z zastępczym rytmem komorowym 45 uderzeń/min.

W badaniach laboratoryjnych uwagę zwracały: niedokrwistość, leukocytoza, podwyższone stężenie troponin. Na prośbę lekarza SOR-u rodzina dostarczyła torbę z lekami chorej. Pacjentka przyjmowała:

  • dabigatran 150 mg 2 × 1 tabl.
  • metoprolol 100 mg 1 × 1 tabl.
  • rozuwastatynę 10 mg 1 × 1 tabl.
  • amlodypinę + indapamid + peryndopryl w jednej tabletce 1 × 1 tabl. rano
  • propafenon 300 mg doraźnie w razie napadu migotania przedsionków (AF – atrial fibrillation)
  • nimesulid 100 mg co 12 godzin – przeciwzapalnie i przeciwbólowo
  • itrakonazol 100 mg 2 × 1 tabl.

Ponadto w torbie znajdował się lek z kwasem acetylosalicylowym (który chora od 3 dni przyjmowała z powodu infekcji), ketoprofen (przyjmowany w momentach silnych bólów stawów) oraz metoprolol w dawce 100 mg innej firmy niż przepisany przez kardiologa.

Po przeanalizowaniu podręcznej apteczki pacjentki lekarz z SOR-u poszerzył wywiad. Zapytał o dwa rodzaje metoprololu. Kobieta powiedziała, że otrzymała taki w aptece. Okazało się, że wydano jej inny produkt leczniczy zawierający metoprolol niż ten, który przyjmowała na stałe, a pacjentka sądziła, że jest to nowy lek dodany przez lekarza rodzinnego, więc przyjmowała łącznie 200 mg metoprololu. Ponadto pacjentka powiedziała, że w dniu zasłabnięcia przyjęła dodatkowo propafenon 300 mg, ponieważ sądziła, że jej złe samopoczucie związane jest z kolejnym napadem migotania przedsionków.

Chorą przyjęto na oddział kardiologii, gdzie rozpoznano jatrogenny blok przedsionkowo-komorowy zupełny i jatrogenne krwawienie z przewodu pokarmowego. Podwyższone stężenie troponin wynikało z uszkodzenia mięśnia sercowego wtórnego do bradyarytmii ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Analiza kardiologiczna

Z medycznego punktu widzenia niezwykle istotne jest to, że pacjentka leczyła się u kilku specjalistów (kardiolog, lekarz rodzinny, ortopeda, dermatolog), z [...]

Analiza farmakologiczna

Opisywany przypadek jest dobrym przykładem tego, do czego prowadzi polifarmakoterapia u pacjenta z wielochorobowością w sytuacji, gdy nie ma on refleksji [...]

Analiza prawna

Z punktu widzenia prawnego wiadomo, że przedstawiona sytuacja bywa niejednokrotnie przedmiotem refleksji organów wymiaru sprawiedliwości. W tym miejscu należy bowiem zwrócić [...]

Do góry