Stan astmatyczny w POChP

VII Kongres Akademii po Dyplomie Stany nagłe

Adam Antczak
czas trwania: 00:26:04
tagi: stany nagłe pulmonologia POChP astma

W tym wykładzie m.in.:

Czym jest nagłe zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc?
Jaki jest wpływ ciężkich zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na ryzyko kolejnych zaostrzeń?
Jakie badania należy stosować do oceny ciężkości i diagnostyki różnicowej zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc?
Jak ocenić ciężkość zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na podstawie badania przedmiotowego?
Jakie są wskazania do hospitalizacji pacjenta z zaostrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc?

VII Kongres Akademii po Dyplomie Stany nagłe