Nowe postrzeganie schizofrenii zaprezentowane w klasyfikacji ICD-11 – co się zmieni w praktyce klinicznej?

Psychiatria bez granic - trzecia edycja

Piotr Gałecki Istvan Bitter
czas trwania: 01:02:23

Jakie tematy poruszyliśmy?
✔️ codzienne dylematy związane z nową klasyfikacją chorób psychicznych ICD-11 (ścisłe kryteria czy ogólne wskazówki diagnostyczne, zawężenie pola decyzji czy ryzyko niskiej rzetelności rozpoznań)
✔️ współchorobowość somatyczna pacjentów cierpiących na schizofrenię z przeważającymi objawami negatywnymi – jak zapobiegać skróceniu oczekiwanego czasu życia
✔️ doświadczenia płynące ze stosowania kariprazyny na Węgrzech – wskazówki dla polskich klinicystów

Psychiatria bez granic - trzecia edycja