Czy leki nowej generacji (lurazydon i arypiprazol) zmieniają przebieg schizofrenii - jak wyglądają profile pacjentów którym podajemy każdą z tych substancji?

Psychiatria bez granic - trzecia edycja

Piotr Gałecki Angelos Halaris
czas trwania: 00:28:42

Jakie tematy poruszyliśmy?
✔️ Nowe leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol i lurazydon – ich skuteczność i ryzyko działań niepożądanych, przykłady pacjentów, którzy lepiej zareagują na aripiprazol, i tych u których lepiej zastosować lurazydon
✔️ Charakterystyka pacjentów, którzy powinni być kwalifikowani do podania kariprazyny
✔️ Brekspiprazol – doświadczenia ze stosowaniem substancji w USA, przed wprowadzeniem na rynek europejski

Psychiatria bez granic - trzecia edycja