Kraj

Niech się mury pną do góry

Marta Pieszczyńska

Dobiegają końca największe od lat inwestycje w czterech szpitalach województwa kujawsko-pomorskiego. Warte łącznie ponad 230 mln zł przedsięwzięcia realizowane są przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego powołał spółkę w 2009 roku. Głównym celem jej działania jest realizacja programu rozwoju i modernizacji infrastruktury medycznej w regionie. Program w całości finansowany jest dzięki kredytowi pomostowemu Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Najbardziej spektakularną inwestycją wykonaną w ramach programu jest budowa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, która rozpoczęła się w 2011 roku. W szacowanej na ponad 155 mln zł placówce znajdzie się 216 miejsc dla pacjentów i 60 łóżek dla rodziców chorych dzieci. W praktyce oznacza to, że liczba hospitalizowanych w nowo wybudowanej lecznicy urośnie z 9,5 tys. do 15 tys. rocznie. Na blisko trzech tysiącach metrów kwadratowych dachów powstaną ogrody tematyczne dostosowane do potrzeb hospitalizowanych, a na każdym będzie klasa szkolna. Oferta szpitalna zostanie poszerzona o chirurgię dziecięcą i plastyczną. Zakończenie inwestycji planowane jest jeszcze tej jesieni.

W tej sytuacji Oddział Chirurgii Dziecięcej szpitala im. Biziela w Bydgoszczy zostanie przeniesiony do nowo wybudowanego szpitala dziecięcego. W praktyce oznacza to, że w mieście nadal funkcjonować będą dwa oddziały chirurgii dziecięcej, przy czym jeden z nich od grudnia zmieni swoją dotychczasową lokalizację. Oprócz „Biziela”, świadczeń z zakresu chirurgii dla najmłodszych pacjentów udziela również drugi szpital uniwersytecki, im. Jurasza. Jak zapewniają dyrekcje obu szpitali, kadra zatrudniona w „Bizielu” może liczyć na pracę w jednej z dwóch placówek.

Wiadomo już, że ordynatorem oddziału chirurgii w szpitalu dziecięcym zostanie prof. Andrzej Prokurat, co w ocenie szefostwa placówki znacznie poszerzy profil zabiegów. Profesor był kierownikiem Kliniki Chirurgii Dziecięcej w szpitalu im. Jurasza, ale z powodu konfliktu z dyrekcją rozstał się z lecznicą w 2010 roku i rozpoczął pracę w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

W tym samym czasie dobiegnie końca warta 26 mln zł gruntowna modernizacja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Zakończono już remonty oraz rozbudowy ośmiu szpitalnych budynków, w których znajduje się dziesięć oddziałów, gabinety diagnostyczne i pomieszczenia administracyjne. Wymieniono również znaczną część instalacji wewnętrznych oraz azbestowe pokrycie dachów. Uzupełnieniem inwestycji były zakupy sprzętu medycznego, nowego umeblowania sal chorych i karetki transportowej.


Prace wykończeniowe rozpoczną się też wkrótce w nowo wybudowanym skrzydle Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Pawilon pomieści m.in. blok operacyjny, cztery oddziały łóżkowe, centralną sterylizatornię, blok diagnostyki obrazowej i laboratorium patomorfologiczne. Całość warta jest blisko 34 mln zł.


Ukończono modernizację Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy. W ramach szacowanej na 18 mln zł inwestycji wybudowano nowy czterokondygnacyjny pawilon, w którym znajduje się izba przyjęć oraz łącznik komunikujący z główną częścią szpitala. Kompleksowemu remontowi poddano starsze budynki, gdzie wyodrębniono oddział wysokozakaźny.


Rozpoczęła się budowa Zakładu Radioterapii we Włocławku. Szacowana na 50 mln zł inwestycja ma być gotowa w styczniu 2016 roku. Zakład Radioterapii będzie częścią włocławskiego Centrum Diagnostyczno-Leczniczego, filii Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Dyrektor placówki dr Zbigniew Pawłowicz podkreśla, że decyzja o wzniesieniu zakładu we Włocławku podyktowana była chęcią poprawy dostępności do tego świadczenia medycznego. – Z naszych obliczeń wynika, że do Bydgoszczy na radioterapię przyjeżdża z Włocławka i okolic nawet ponad 800 pacjentów rocznie. Dla chorych jest to bardzo męcząca, licząca blisko sto kilometrów podróż – wskazuje szef bydgoskiego CO i dodaje, że rocznie z usług zakładu skorzysta nawet około tysiąca pacjentów – ośmiuset z regionu i dwustu spoza.

Teren pod budowę przekazały władze Włocławka. Wyposażony w dwa najnowszej generacji bunkry obiekt ma kosztować około 20 mln zł, z czego 35 proc. pochodzić będzie ze środków własnych CO, a resztę pokryje samorząd województwa. O 10 mln zł więcej kosztować ma wyposażenie zakładu. Dyrektor CO liczy, że kwotę tę lub przynajmniej jej część pozyska z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Do góry