Podatki

Dokumentacja medyczna nie zawsze bez VAT

Edyta Szewerniak-Milewska

Wydawanie przez SP ZOZ – na wniosek pacjenta – kserokopii wyników badań oraz duplikatów zaświadczeń lekarskich i psychologicznych w celach leczniczych jest zwolnione z VAT, tylko jeżeli związane jest z usługami w zakresie opieki medycznej zwolnionej od podatku.

Swoje stanowisko w tej sprawie minister finansów zawarł m.in. w interpretacji indywidualnej z 14 lutego 2014 roku (nr PT8/033/61/163/SBA/13/RD15149). Wyjaśnił w niej, że zwolnienie od podatku VAT usług medycznych ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. W zakresie przedmiotowym znajdują się usługi z dziedziny opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Natomiast w zakresie podmiotowym – zwolnione mogą być tylko czynności wykonywane przez ZOZ. Odnosząc się zaś do zaświadczeń lekarskich czy kserokopii wyników badań wydawanych przez SP ZOZ, stwierdził, że:

Medium 10406

wydanie na wniosek pacjentów kserokopii wyników badań; wydanie pracownikom duplikatów zaświadczeń lekarskich i psychologicznych w celach leczniczych, związanych z usługami w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, które podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług – będzie podlegało zwolnieniu od podatku VAT,

Medium 10052

wydanie na wniosek pacjentów kserokopii wyników badań; wydanie pracownikom duplikatów zaświadczeń lekarskich i psychologicznych w celach leczniczych, związanych z usługami w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, które nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług – będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, według stawki podstawowej, tj. 23 proc.,

Medium 10106

wydanie pracownikom duplikatów zaświadczeń lekarskich i psychologicznych w celach innych niż lecznicze – będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, według stawki podstawowej, tj. 23 proc.,

Medium 10037

wydanie duplikatów zaświadczeń lekarskich i psychologicznych pracodawcom – także będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, według stawki podstawowej, tj. 23 proc.

Podobne stanowisko minister finansów zaprezentował również w interpretacji indywidualnej z 13 stycznia 2014 roku (PT8/033/68/170/SBA/13/RD3339).

Do góry