Epidemiologia

Poznańska superodporna bakteria

Danuta Pawlicka

U 77 pacjentów przebywających w siedmiu poznańskich szpitalach wykryto szczepy Klebsiella Pneumoniae NDM+, odpornej na działanie antybiotyków (dane za ten rok). W 2013 roku były to 63 osoby w dziewięciu lecznicach.

Wielkopolskie służby sanitarne po raz pierwszy z K. Pneumoniae MBL-NDM zetknęły się w 2012 roku i był to pierwszy sygnał o obecności tej bakterii w naszym kraju. Wtedy pacjent przyjechał z Republiki Konga. Następnymi byli przyjezdni m.in. z Indii.

– W związku ze zgłaszaniem ognisk epidemicznych w ramach kontroli doraźnych sprawdzamy procedury zapobiegające zakażeniom, informujemy i uczulamy lekarzy POZ – mówi dr Jadwiga Kuczma-Napierała z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Od roku 2013 do dzisiaj zanotowano siedem ognisk epidemicznych wywołanych szczepem K. Pneumoniae MBL-NDM-1 (cztery w roku 2013, a trzy w 2014). Wszyscy pacjenci, u których potwierdzono wyizolowanie opornego szczepu, zostali wpisani do specjalnego rejestru prowadzonego przez powiatowy sanepid.

Nie wiemy, ile osób (na razie mówi się o Wielkopolsce i Mazowszu) jest nosicielami tej bakterii. Planuje się przeprowadzenie badań przesiewowych (około 200 testów) w trzech poznańskich domach opieki społecznej, do których najczęściej kierowani są pacjenci po leczeniu szpitalnym.

Do góry