Neurologia

Czy lokalizacja nowotworu mózgu ma implikacje psychologiczne

Dr n. med. Piotr Warakomski

Włoscy i brytyjscy autorzy badania postanowili ocenić stany emocjonalne pacjentów poddawanych usunięciu guzów mózgu w trakcie zabiegów neurochirurgicznych. Badani wykonywali testy psychologiczne, m.in. rozpoznawania emocji Theory of Mind, Alexithymia oraz dojrzałości emocjonalnej. W tym celu wykorzystywali różnorakie zadania psychologiczne: test twarzy Ekmana, test oczu, skale Toronto Alexithymia oraz kwestionariusz osobowości. Wszystkie testy wykonywano przed operacją guza oraz kilka dni po niej. Badanie wykonywano wśród 71 pacjentów w wieku 18-75 lat (33 kobiety). Guzy były usuwane z okolicy czołowej lewej lub prawej płata skroniowego oraz ciemieniowego. Wykorzystywano także analizę opartą na technice wokselowej. Uzyskane wyniki wskazywały na związek okolicy ciemieniowej (wyspy) z interpretacją emocji oraz intencji. Rozpoznawanie emocji było maksymalnie upośledzone przez uraz przedniej okolicy skroniowej oraz jądra migdałowatego. Zadania o wyższym stopniu skomplikowania procesów mentalnych miały związek z uszkodzeniem okolicy przedczołowej. Z powyższym uszkodzeniem miały także związek zaburzenia osobowości.

Komentarz

Pacjenci z guzami mózgu mogą wykazywać znaczne deficyty poznawcze i emocjonalne, przejawiając czasem spłaszczenie afektu lub nawet doświadczając prawdziwej zmiany osobowości. Nie są szeroko rozpowszechnione dane medyczne na temat konkretnej lokalizacji zmian chorobowych w powiązaniu ze zmianami stanów emocjonalnych pacjentów.

Wpływ emocji na codzienne zachowanie jest nie do przecenienia. Można tutaj wyróżnić myślenie abstrakcyjne, emocje i intencje. Okazuje się, iż związek funkcji (psychologia) ze strukturą (budowa mózgu) jest trwały i nierozerwalny. Niekiedy wczesne objawy psychologiczne, w tym zmiany zachowania, mogą wyprzedzać właściwe rozpoznanie choroby. Wtedy współpraca psychologa lub psychiatry z neurologiem pozostaje tzw. złotym standardem. Odpowiednio wczesne wykonywanie badań neuroobrazowych może umożliwiać wykrycie nowotworu mózgu we wcześniejszym stadium, co wpływa korzystnie na wyniki leczenia.

Do góry